Facebook

Wil Rutte Griekenland uit de euro?

9 september 2011

9 september 2011 – Volgens berichten in de Nederlandse kranten dreigt de Nederlandse premier Rutte als eerste er mee landen die hun begroting niet onder controle te krijgen uit de eurozone te stoten. Zie bijvoorbeeld De Volkskrant. Diezelfde kranten voegen er commentaren bij om uit te leggen dat het voorstel van Rutte gewoon niet kan, en dat het dus vooral dient voor binnenlands gebruik, en ook wel om de druk op de ketel van een land als Griekenland te houden.
Toch is het niet uitgesloten dat op den duur meer bepaald Griekenland inderdaad uit de eurozone wordt gestoten. Momenteel is dat niet mogelijk, omdat dit een kettingreactie zou uitlokken naar landen zoals Portugal, Ierland, Spanje, Italië,… Maar er bestaat een scenario om Griekenland te isoleren. De idee is dat alle landen behalve Griekenland hun begroting onder controle gaan krijgen. Griekenland daarentegen wordt door iedereen als een hopeloos geval beschouwd. Pas wanneer de situatie in de rest van de eurozone onder controle is kan Griekenland worden geofferd, en dan zal dat ook gebeuren.
In dit scenario past ook de idee het bestuur van de eurozone te versterken, en zo definitief de weg in te slaan van een Europese Unie met twee snelheden. Eerst moeten de besluiten van de Europese Top van 21 juli worden geratificeerd door de nationale parlementen (tegen begin oktober), vervolgens wordt werk gemaakt van een versterking van het bestuur van de eurozone terwijl het Stabiliteitsfonds wordt ingezet om zwakke eurolanden en Europese banken te saneren, en dan slaat het uur van de waarheid voor Griekenland.
Zie over dit scenario een interessant artikel in de IHT. (fs)

Laat een reactie achter