Facebook

ABVV waarschuwt: Verdrag met Canada gevaarlijk dichtbij

In De Nieuwe Werker, ledenblad van de Belgische socialistische vakbond ABVV, verscheen volgende waarschuwing i.v.m. het minder bekende vrijhandelsakkoord CETA, tussen de EU en Canada.

 

DNW

 

Bij het grote publiek is er vandaag vooral aandacht voor het TTIP, maar het grootste gevaar komt momenteel van het CETA. De procedure voor dit vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie is al veel verder gevorderd dan het TTIP. De onderhandelingen zijn afgerond en de tekst zou nog vóór het einde van het jaar ter stemming kunnen worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Inhoudelijk is het even schadelijk als het TTIP. Een goedkeuring van het CETA zou bovendien de weg wijd openmaken voor het TTIP.

Terwijl het TTIP, het handelsverdrag tussen Europa en de VS nog altijd wordt onderhandeld, zou een ander trans-Atlantisch verdrag, namelijk CETA reeds in de komende maanden van kracht kunnen worden. Bij dit soort akkoorden gaat het om veel meer dan gewoon vrijhandel en komen nationale wetten rechtstreeks in het vizier. De rechten van investeerders kunnen de overhand krijgen op die van werknemers. Ook het milieu wordt van ondergeschikt belang. Dergelijke ontwikkeling brengt onze democratie in gevaar.

CETA, copy-paste van TTIP

Als het CETA erdoor komt, zullen Amerikaanse bedrijven meteen al miljoenen aan schadevergoedingen kunnen opeisen bij de Belgische overheid, in geval van impact op hun winsten. Indien België bijvoorbeeld wetten uitvaardigt om de lonen op te trekken, of kerncentrales te sluiten en dat een aantal OXI CETAbedrijven daardoor minder winst boeken, kunnen deze laatste de Belgische Staat vervolgen en hun gelijk halen. Een concreet voorbeeld. Canada maakt al deel uit van een vrijhandelsmarkt met de Verenigde Staten en Mexico (NAFTA). Toen Canada een benzine-additief heeft willen verbieden om de gezondheid van de gebruikers te beschermen, spande een Amerikaans bedrijf een proces aan tegen de regering voor een Arbitragehof, met als gevolg de opheffing van de verbodsmaatregel en een betaling van 13 miljoen dollar.

Spreek erover

Je zal het begrepen hebben, het CETA is helemaal geen goede zaak. Nochtans wacht het op de goedkeuring van het Europees Parlement. Dit zou in de zes komende maanden kunnen gebeuren. De ondertekening door België zal de goedkeuring vereisen van alle regeringen, op gewestelijk, communautair en federaal vlak. De Belgen moeten dit verwerpen op alle machtsniveaus. Het is dus cruciaal om politici aan de tand te voelen over deze kwestie en er zoveel  mogelijk over te spreken in je omgeving. Samen kunnen wij Europa een nieuw gelaat geven. Om te beginnen door de ondertekening van  antidemocratische vrijhandelsakkoorden tegen te houden.

Hits: 0

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: