Evenementen

Volg ons op Twitter

Facebook

Europees Parlement stemt in met militarisering van de EU en met ontwikkeling van controversiële wapens

“Vandaag, 3 juli,  heeft het Europees Parlement ingestemd met het Europese Programma voor Defensie Industrie
Ontwikkeling (EDIDP), dat is voorgesteld door de Europese Commissie in juni 2017 als voorloper van een
toekomstig Europees Defensiefonds.”

Zo begint een persmededeling van het  Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) en de Nederlandse ngo Stop Wapenhandel. Dit bevestigt onze vrees die we eerder al uitten 1 dat  de ‘weldenkende’ politieke families in Europa ons ‘stoemelings’ naar een gemilitariseerd Europa aan het voeren zijn. “Door het EPIDP te aanvaarden, steunt het Parlement de ontwikkeling van een EU die met militaire middelen reageert op complexe problemen. Ook accepteert het Parlement de disproportionele invloed van het militair-industriële complex op EU-beleidsontwikkelingen:
de bedrijven die de EU over EDIDP [European defence industrial development programme]  adviseren zijn dezelfde die profiteren van dit financieringsprogramma”, aldus de persmededeling. In afwachting van de nieuwe begroting 2021-2027, waarin 13 miljard [!] voor militair onderzoek zou vrijgemaakt worden, keurt het Europees Parlement dus nu al een ‘potje’ van 500 miljoen goed voor de twee komende jaren. Er was aanvankelijk wel wat twijfel of dat Parlement zou instemmen met toepassingen als gewapende drones en killer-robots, maar die gêne is ondertussen ook verdwenen.

De goedkeuring (478 voor) kwam er door de EVP (christendemocraten), S&D (sociaaldemocraten), ALDE (liberalen), ECR (Conservatieven) en een deel van uiterst-rechts. PvdA-ers Jongerius, Piri en Tang stemden voor; dat deden ook de Franstalige Belgische socialisten Arena, Tarabella en Bayet  niettegenstaande de iets linksere toon die ze soms aanslaan (maar er zijn ‘Waalse’ belangen gemoeid met de wapenfabriek van het Waals Gewest, Fabrique Nationale de Herstal). Het moet misschien als een daad van heroïsch verzet aangerekend worden dat Kathleen Van Brempt van de sp.a zich onthield.

Het enige echte verzet tegen de militarisering van de EU, toch op parlementair vlak,  kwam er van radicaal links (met in Nederland de Jong en Mineur van SP en Hazekamp van de PvdD) en Groenen (Eeckhout en Sargentini van GroenLinks, Staes van Groen en Lamberts van Ecolo). (hm)

Voetnoten

  1. Waar zijn de tegenstanders van het militair Europa? Ander Europa, 24 april 2018;   Europese subsidies voor moordrobots? Ander Europa, 24 mei 2018
Druk dit bericht af Druk dit bericht af

Reacties plaatsen niet mogelijk