Komende evenementen

Waar zijn de tegenstanders van het militair Europa?

In januari suggereerde Ander Europa een ‘goed voornemen’ om 2018 mee in te zetten: weet welk vlees je in de electorale kuip hebt!  Weet waar partijen voor staan, niet zozeer in hun propagandabrochures, maar in de feiten. We hadden het toen over de houding van Belgische en Nederlandse partijen bij de intenties van de EU om zich als militaire grootmacht te gaan uitbouwen. Specifiek ging het over een resolutie van het Europees Parlement waarin gepleit wordt voor een Europees budget voor militair onderzoek, waarin de uitvoer van wapens en munitie door EU-lidstaten benoemd wordt als “een onlosmakelijk bestanddeel van het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU“, en met de onvermijdelijke lofzang op het “strategisch partnerschap tussen de EU en de NAVO“.

Toen bleek dat alleen radicaal links en Groenen tegen dit militaristisch pamflet stemden; zoals de meesten van hun partijpolitieke familie stemden zowel de Vlaamse, Waalse als Nederlandse sociaaldemocraten voor…

In een recent artikel, Europees militair onderzoek leidt tot verdere militarisering van Europese grenzen, analyseert  Vredesactie  de belangenvermenging, het gebrek aan transparantie en het wanbestuur dat de Europese militaire plannen tekent. Dit belet niet dat de sociaaldemocraten geen enkele gêne voelen om met de rechtse krachten mee te stemmen en een nieuwe enveloppe van een half miljard euro aan de wapenindustrie ter beschikking te stellen. Zo steunde Kathleen van Brempt, sp.a en ondervoorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement, in de Commissie Industrie dit programma 1. Stemmingen in de commissies zijn meestal richtingbepalend voor stemmingen in plenaire zitting; de europarlementsleden van een politieke fractie laten zich dan meestal leiden door de keuze van hun ‘experten’.

Het meeste vlees in de electorale kuip is dus sterk militaristisch gekruid, en ook de sociaaldemocraten willen de wapenindustrie met Europees geld stimuleren. Aan u de keus, kiezer! (hm)

Voetnoten

  1. 21 februari 2018, Establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry. Van de 17 sociaaldemocratische leden van deze commissie stemden 15 voor, één tegen (Martina Werner, SPD) en één onthield zich (Patrizia Toia, PD Italië). Groenen en linksen waren nog steeds tegen.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk