Komende evenementen

Franse banken “steunen” Griekenland

28 juni 2011 – De Franse president Nicolas Sarkozy kondigde na afgelopen weekend het akkoord aan van de Franse banken en verzekeringsmaatschappijen hun steentje bij te dragen tot de oplossing van de Griekse kredietcrisis. Zo probeerde hij het alleszins voor te stellen.

De Franse financiële sector is veruit de grootste Europese houder van Griekse overheidsschuld, de Griekse banken buiten beschouwing gelaten. De Franse banken en verzekeraars lopen dus grote risico’s bij een mogelijk Grieks staken van betalen, dat bovendien gevolgen zou hebben voor de waarde van het overheidspapier in hun portefeuille van andere Europese landen.

Omdat zij er zoveel van in portefeuille hebben verzet Frankrijk zich tegen de Duitse eis dat de private houders van Grieks overheidspapier verplicht zouden delen in de klappen. Frankrijk eist dat een eventuele inlevering van de financiële sector vrijwillig en beperkt is.

De Duitsers van hun kant menen dat er anders geen uitweg is uit de Griekse financiële crisis. De “Duitse belastingbetaler” en kiezer loopt niet over van Europese solidariteit (wat normaal is, want de Europese eenmaking is gestoeld op concurrentie), en is daarom moeilijk te pramen steeds maar “offers” te brengen om de wankelende Europese constructie te redden, zeker als de situatie uitzichtloos lijkt.

Wat stellen de Fransen voor? Eén derde van de Griekse overheidsobligaties die de komende jaren vervallen zou gewoon worden uitbetaald. Hier halen zij dus de volle pot binnen. Van het resterende twee derde zou opnieuw één derde omgezet worden in obligaties met overheidsgarantie (van welke overheid is niet duidelijk): opnieuw kassa. De rest zou geherinvesteerd worden in langlopend Grieks overheidspapier aan dezelfde rente, zodat Griekenland tijd krijgt om de crisis aan te pakken. Mocht dit lukken, dan kan de rente achteraf nog opwaarts worden herzien. Ook hier is niet duidelijk wat de Franse financiële instellingen inleveren, tenzij men er van uitgaat dat Griekenland hoe dan ook over de kop gaat, maar dat wil dit plan net vermijden.

Het is niet toevallig dat Sarkozy het plan aankondigt nog voor het Griekse parlement zich uitspreekt over het besparingsplan dat een voorwaarde is voor verdere Europese steun. Zo lijkt er toch licht aan het einde van de tunnel. En halen de Franse banken en verzekeraars de buit volledig binnen. (fs)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk