Evenementen

Facebook

4 days ago

Ander Europa

Tijdlijnfoto'sWe are doing a sit-in in the European Parliament.
“No new commission until it’s a socially justified, climate commission!”
#VoteForMyFuture
... Lees meerSee Less

Bekijk op Facebook

LBC: Europese loonnorm is zwaard van Damocles boven hoofden werknemers

In Ons Recht van februari 2012 (maandblad van de Landelijke Bediendencentrale LBC, bediendenbond van de christelijke vakbond ACV in Vlaanderen) verscheen een interessant interview met Nancy Pauwels, economiste op de studiedienst van deze bond. Ze heeft het over één aspect van het ‘Europees economisch bestuur’, nl. het macroeconomisch toezicht dat de Europese Commissie (EC) voortaan mag uitoefenen op de lidstaten. Dit toezicht (waaraan ook financiële boetes verbonden zijn) moet vermijden dat lidstaten hun concurrentievermogen in gevaar brengen, aldus de EC. Ze lanceerde daarover wetsvoorstellen (als onderdeel van het zgn. sixpack waarover Ander Europa al vaak berichtte) die door de Raad en het Europees parlement goedgekeurd werden en sinds 13 december 2011 van kracht zijn.

Zeer opmerkenswaardig is dat net de wettekst die deze ‘loonnorm’ mogelijk maakt [1] op 28 september 2011 door een overgrote meerderheid van de europarlementsleden werd goedgekeurd: niet alleen de christen-democratische (waarin de christelijke bond zich min of meer politiek vertegenwoordigd ziet op Europees vlak) maar ook door de sociaal-democraten (waarin de socialistische bond ABVV zich …) en de groenen.

U kunt het interview hier lezen: Europese loonnorm is zwaard van Damocles

___________________________

[1] Het betreft  verordening 1176/2011; de modaliteiten voor de sancties worden vastgelegd in verordening 1174/2011.

Druk dit bericht af Druk dit bericht af

Reacties plaatsen niet mogelijk