Komende evenementen

Observatoria, thema- en actiegroepen

Hier vindt u een aantal websites die een of ander aspect van het EU-beleid onder de loep nemen: sociaal, economie, migratie, militair, lobbying enz.

 

 

 

 

Corporate Europe Observatory (CEO) houdt de activiteiten van de talloze Europese business-lobbies in het oog en produceert daarover gedegen studies. 

 

 

 

 

 

AlterEU rapporteert over de handel en wandel van business-lobbygroepen in de EU.  

 

 

 

 

Uitstekende “waakhond” die de burgerrechten, de principes van de rechtstaat, de openbaarheid van bestuur etc. scherp in het oog houdt. 

 

 

 

PSIRU (Public Services International Research Unit) is een instituut aan de Universiteit van Greenwich, dat kritisch rapporteert over privatisering, openbare diensten en globalisering. De scope is  wereldwijd, de Europese Unie komt vaak  aan bod. Degelijk!  

 

 

 

 

 

S2B, of Seattle to Brussels Network, houdt zich vooral bezig met de Europese handelspolitiek, en de nefaste gevolgen daarvan in de rest van de wereld. 

 

 

 

 

bilaterals gaat over handelspolitiek op bilaterale basis, buiten de Wereldhandelsorganisatie om. Zulke aanpak  is vaak nóg agressiever en nóg minder bekend bij het publiek dan de multilaterale in de Wereldhandelsorganisatie. 

 

 

 

 

European Anti-Poverty Network (EAPN) strijdt tegen armoede en uitsluiting in de Europese Unie.

 

 


Research on Money and Finance‘ is een netwerk van linkse economisten die kritische bijdragen leveren over de gefinancialiseerde kapitalistische economie. De Europese Unie is het onderwerp van verschillende papers.

 

 

 

 

 

Weed houdt zich bezig met de sociale en ecologische gevolgen van globalisering. De Europese Unie is niet de hoofdfocus, maar komt ook aan bod, soms met belangrijke analyses. 

 

 

 

 

is een netwerk van organisaties uit verschillende EU-lidstaten én andere (Mali, Marokko, Mauretanië, …) die zich bezighouden met de vluchtelingenproblemen. Ze brengen informatie bijeen over de achtergronden van migratie, over  de opvang van vluchtelingen – en vooral het gebrek daaraan, over het Europa van de kampen en gesloten centra. Ze ageren ook op Europese schaal tegen dit ‘Fort Europa’. 

 

 


Reacties plaatsen niet mogelijk