Komende evenementen

Belgisch middenveld: Eerst de noodtoestand aanpakken… en daarna de toekomst heruitvinden

2 april 2020

 

Een hele reeks personaliteiten uit vakbonden, universiteiten, verenigingen, de culturele en sociale sector  in Franstalig België publiceerden een standpunt, «Gérer l’urgence… puis réinventer l’avenir» in Le Soir van 1 april. Ze wijzen op de gevolgen van de bezuinigingen in de sociale sector van de voorbije decennia die nu met de coronacrisis aan het licht komen. Ze willen niet dat de factuur van de crisisbestrijding eens te meer op de werkende bevolking wordt afgewenteld. En als de crisis is te boven gekomen moet dit het begin zijn van een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame maatschappij

U vindt hier de Nederlandse vertaling van dit standpunt.

Eerst de noodtoestand aanpakken… en daarna de toekomst heruitvinden

 

De absolute dringende noodzaak is levens redden en de volksgezondheid vrijwaren. De beslissing van de overheid om snel tot afzondering over te gaan was geheel terecht en we moeten alles in het werk stellen om die maatregel te laten naleven.

Maar nu miljoenen mensen waarschijnlijk zwaar inkomensverlies zullen lijden of in een erg precaire situatie zullen terechtkomen, krijgt de noodtoestand, meer dan ooit, een sociaal karakter.

En wij, als vertegenwoordigers van vakbonden, ziekenfondsen, verenigingen, werken onverdroten door, zodat niemand uit de boot valt.

Kwetsbare, arme of dakloze mensen die knokken om te overleven, niet besmet te worden of om simpelweg te kunnen eten; werknemers en werkneemsters die aan de slag blijven in het belang van de bevolking en die beschermd moeten worden; zij die tijdelijk werkloos worden gesteld, deeltijdsen (onder wie enorm veel vrouwen) die waarschijnlijk nog zwaarder bestraft zullen worden; zieken die correct vergoed moeten worden; gepensioneerden die hun pensioen moeten krijgen of werknemers en werkneemsters zonder papieren die er volledig alleen voor staan … Niemand, écht niemand, mag vergeten worden.

Al snel werd beslist steunmaatregelen uit te werken voor bedrijven en zelfstandigen: financiële schadeloosstellingen, soepeler betaalmogelijkheden, kasvoorschotten, overeenkomsten met de banken. Zoveel maatregelen om het economisch weefsel te vrijwaren. En dat is een goede zaak. Laten we daar duidelijk over zijn.

Op voorwaarde echter dat die steunmaatregelen op het einde van de rit niet opnieuw door de collectiviteit worden betaald. En nieuwe opofferingen vergen. Op voorwaarde dat deze crisis niet als voorwendsel wordt gebruikt om de individuele en collectieve vrijheden, die de laatste jaren al heel wat klappen kregen, nog zwaarder aan te vallen. En met als ultieme voorwaarde niet opnieuw in die dolle kapitalistische wedloop te stappen die ons naar de afgrond leidt.

De besparingen die de laatste jaren werden doorgevoerd in de openbare diensten, de verenigingssector en de sociale zekerheid, en meer bepaald de gezondheidszorg, hebben de bevolking heel erg kwetsbaar gemaakt. Het onbegrijpelijke  verhaal, waar nog steeds geen einde aan komt, van de beschermingsmaskers die geofferd werden op het altaar van de soberheidspolitiek, is maar één van de vele voorbeelden.

De noodhulp die vandaag voorzien is en geraamd wordt op ruim 10 miljard euro, zal onmogelijk kunnen rechtvaardigen dat er opnieuw gesnoeid wordt in de sociale zekerheid, in onze openbare diensten, in de verenigingssector of de hulp aan de zwaksten in onze maatschappij. Onder het mom van structurele hervormingen die de ongelijkheden alsmaar groter maken en de kiem vormen van de volgende crisis.

Naast de factuur die zal moeten worden voorgelegd aan diegenen die de laatste decennia goed hun zakken hebben gevuld, zal men moeten eisen dat de soberheidsmaatregelen grondig in vraag worden gesteld. Onze boodschap is duidelijk: eens men uit deze wereldcrisis is geraakt, zal men alles moeten heropbouwen op nieuwe fundamenten.

We vrezen echter dat deze piste niet gevolgd wordt door de economische taskforce die door de Eerste minister in het leven werd geroepen onder de leiding van de Nationale Bank van België. Als deze taskforce een snelle terugkeer naar « business as usual » beoogt met de albekende obsessie van « structureel tekort », concurrentievermogen en vrijhandel, zal hij ervoor zorgen dat we opnieuw blindelings dezelfde uitzichtloze weg inslaan, terwijl alle vitale indicatoren ons duidelijk maken dat dit geen goed idee is!

Taskforces zijn nodig, maar waaraan we vandaag vooral nood hebben zijn vrouwen en mannen die samen nadenken hoe de mens terug centraal kan geplaatst worden. Om het noodzakelijke evenwicht te herstellen tussen economische ontwikkeling, sociaal welzijn en ecologische uitdagingen. Met een schone lei. Door af te stappen van de logica van winstbejag boven alles. Zonder ooit nog te besparen op de gezondheid en het leven van de mensen. Door elke vorm van ongelijkheid efficiënt te bestrijden. Door een duurzame toekomst voor de komende generaties heruit te vinden.

Wij, die deze open brief ondertekenen, willen geen « terugkeer naar de normaliteit », want deze normaliteit staat gelijk met schrijnende ongelijkheid, ongebreidelde mondialisering, vermarkting van het leven en gelatenheid t.o.v. de klimaatinstorting, en is ook de bron van het drama dat we nu beleven. We zijn vastbesloten om onze verantwoordelijkheden te nemen en onze sterke wil en krachten te bundelen om te trachten deze fundamenten te herdefiniëren. Wars van partijdige belangen. In het algemeen belang. Om samen de lijnen te hertekenen van een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame maatschappij.

Ondertekenaars:

Lahbib Hadja, journaliste ; Labille Jean-Pascal, Secrétaire général de Solidaris ; Estenne Ariane, Présidente du Mouvement ouvrier chrétien ; Gemenne François, FNRS, Directeur du Hugo Observatory (ULG), spécialiste en géopolitique de l’environnement ; Dardenne Luc, réalisateur, producteur et scénariste ; Dardenne Jean-Pierre, réalisateur, producteur et scénariste ; Mahy Christine, Secrétaire générale et politique du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté ; Charlier Adélaïde, co-organisatrice du mouvement Youth For Climate ; Delmée Myriam, Présidente du SETCa-BBTK ; Antoine Bruno, Président de la CSC Wallonne, Secrétaire fédéral CSC Luxembourg ; Marette Youna, activiste climat ; Petrella Riccardo, professeur émérite UCLouvain ; Del Re Valérie, Directrice de Greenpeace ; Bodson Thierry, Secrétaire général de la FGTB wallonne ; Delruelle Edouard, Professeur de philosophie politique ULG ; Frison Christine, Chargée de recherche FNRS et co-présidente du Corps scientifique UCLouvain ; Bribosia Emmanuelle, Professeure ULB, Vice-présidente de l’Institut d’Etudes européennes ; Murgia David, artiste et cofondateur du Raoul Collectif ; Andrusyszyn Anne-Marie, Directrice du CEPAG ; Belche Jean-Luc, médecin généraliste, chargé de cours en médecine ULiège ; Deswaef Alexis, avocat et co-président de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés ; Cadelli Manuela, juge ; Gobin Corinne, politologue ULB ; Lanners Bouli, acteur, réalisateur ; Sabine Libert, Secrétaire générale adjointe de la FGTB wallonne ; Meerhaege Isabelle, Secrétaire fédérale CSC Namur-Dinant ; Russo Gino, Président de l’asbl “Julie et Mélissa n’oubliez pas” ; Vielle Pascale, professeure UCLouvain ; Engel Vincent, écrivain ; Vandewattyne Jean, chargé de cours UMons ; Zacharie Arnaud, Secrétaire général du CNCD ; Dubois, Fanny, Secrétaire générale des Maisons médicales ; Van Heetvelde Werner, Président de la Centrale générale FGTB ; De Keyzer Aurore, JOC ; Verjans Pierre, professeur et vice-doyen ULg ; Jacquemin Christian, Président de la régionale FGTB de Verviers-Ostbelgien ; Verbeeren Pierre, Maître de conférence à l’UCLouvain ; Wanschoor Isabelle, Secrétaire principale Hainaut CNE ; Lamarche, Caroline, écrivaine ; Murgia Fabrice, Directeur du Théâtre national Wallonie-Bruxelles ; Mawet Fred, Changement pour l’égalité ; Rosteleur Carine, Secrétaire régionale CGSP ALR ; Martinez Esteban, professeur ULB ; Gevers Michel, professeur émérite UCLouvain ; Mertens Sybille, Professeure en économie sociale ULiège ; Van Keirsbilck Felipe, Secrétaire général de la CNE ; Galand Pierre, Président de l’Association pour les Nations Unies ; Blanjean Paul, Equipes populaires ; Hustache Serge, Président du collège provincial de la Province de Hainaut ; Nys Maxime, Secrétaire régional CGSP ALR ; Resne Erdem, travailleur associatif ; Reman Pierre, professeur émérite UCLouvain ; Urbain Jean-Marc, Secrétaire fédéral CSC Mons-La Louvière ; Goblet Geoffrey, Président de la Centrale générale FGTB Liège ; Masschaelk Marc, professeur UCLouvain ; Malay Olivier, économiste et co-président du Corps scientifique UCLouvain ; Bayot Bernard, Directeur de Financité ; Genbauffe Jean-Pierre, Secrétaire général Solidaris Mons-Wallonie picarde ; Osinsky Agathe, chercheuse en théorie du droit UCLouvain ; Dusoulier Luc, ex-président du MOC ; Van der Plancke Véronique, avocate au Barreau de Bruxelles ; De Schutter Olivier, professeur à l’UCLouvain ; Hendrix Maryse, citoyenne ; Szoc Edgar, chroniqueur RTBF ; Huisman Michel, Gang des vieux en colère ; Toussaint Eric, porte-parole international du CADTM ; Ponet Brigitte, coprésidente du CADTM Belgique ; Zian Yasmina, historienne, chercheuse à l’Académie royale de Belgique ; Bovy Yannick, journaliste-réalisateur ; Franco Sebastian, coordinateur Altersummit ; Bernard Françoise, Secrétaire générale SETCa Liège-Huy-Waremme ; Pirotte Gautier, professeur de sociologie ULG ; Van Outryve d’Ydewalle Sixtine, chercheuse en théorie du droit UCLouvain ; Dohet Julien, syndicaliste, historien des luttes du mouvement ouvrier ; Leterme Cédric, politologue, chercheur au CETRI et au GRESEA ; Namotte Jean-Marc, Secrétaire fédéral CSC Liège-Verviers-Ostbelgien ; Arets France, militante active dans le soutien aux sans-papiers ; Mossoux Raphael, avocat ; Ozer Pierre, chargé de recherche ULiège ; De Clerck, Alain, artiste et artisan du collectif ; Mettioui Ilyas, artiste ; Borguet Nicolas, attaché culturel et enseignant ; Vidotto Laura, animatrice Asbl Vie-Esem CEPAG ; Kouvaras Maxime, journaliste-réalisateur, ZIN TV ; Giannelis Stravoula, sociologue et professeure d’histoire ; Ramirez Ronnie, cinéaste ; Taets Audrey, coordinatrice Cellule Solidarité CAL Liège, déléguée syndicale ; Tamellini Jean-François, Secrétaire fédéral FGTB ; Révelard Jean-Luc, Président de la Fédération CSC Namur-Dinant ; Nisot Aurélie, éducatrice populaire et militante sociale ; Romain David, artiste, cofondateur du Raoul collectif ; Hemptinne Pierre, écrivain, Directeur de la médiation culturelle à PointCulture ; Clausse Julie, chargée de projet pour l’asbl Interra ; Pottie Kristien, comédienne, réalisatrice ; Chauvier Jean-Marie, journaliste ; Gillis Pierre, professeur honoraire, UMONS ; Van Sinoy Myriam, enseignante retraitée ; Heldenbergh Pierre, militant associatif ; Herman Véronique, directrice du CEFOC ; Truddaïu Julien, citoyen solidaire ; Crevecœur Perrine, travailleuse ONG ; Debelle Lora, responsable culturel au théâtre de l’Ancre ; Servaiss Maud, professeure de français ; Maillien Pascale, professeure d’économie et artiste plasticienne ; Meyer Michel, Président CGSP ; Demonte Tony, ex-secrétaire général adjoint de la CNE ; Visart Michel, journaliste ; Laviolette Vincent, agent de développement territorial, acteur dans le développement des circuits courts ; Guellati Line, artiste, créatrice et co-fondatrice du collectif Darouri Express ; Willems Martin, CSC, United Freelancers ; Dendoncker Nicolas, Université de Namur, département de géographie ; Cornut Pierre, chargé de cours en urbanisme à l’UMons ; Stassart Pierre M., professeur ULiège ; Beaulieu Sarah, chargée de projets en Éducation permanente ; Bouvy Stéphanie, médecin généraliste ; Jacquy Emilie, formatrice au CEPAG ; Laqdim Solayman, Directeur du service de la prévention de Liège-Huy-Verviers ; Houtart Isabelle, directrice de la Halle de Han ; Lecomte Yvette, militante d’associations culturelles ; Staquet Anne, professeur Université de Mons ; Hoornaert Cécile, directrice La Bobine ; Oscari Dolores, citoyenne ; Ivanovic Maritza, directrice honoraire CPAS ; Fafchamps Claude, directeur de théâtre ; L’Ami terrien alias François Laurent, slameur ; Bounafaâ Najat, maître assistante à la Haute Ecole Charlemagne, Liège ; Seron Marie Pierre, citoyenne ; Grandfils Jean Marie, citoyen ; Debrulle Esteban, militant ; Bela Dominique, comédien ; Martin Guy, Directeur général honoraire enseignement formation, Province de Liège ; Vanhaesebrouck Karel, professeur ULB ; Barrera Francisco, secrétaire régional Horval Verviers ; Heirwegh Jean-Jacques, professeur ULB ; Kohnen Nicole, psychologue ; Botterman Philippe, Secrétaire intersectoriel de la CGSP de Verviers ; Nagui Farid, Directeur du CRVI ; Santos y Baladron Maria, professeure de français et d’espagnol ; Zurstrassen Pirly, musicien ; Dufresne Anne, sociologue, chercheuse au GRESEA ; Starquit Olivier, essayiste altermondialiste ; Puissant Daniel, Secrétaire du Réseau pour la Justice fiscale ; Wathelet Violaine, doctorante en sociologie ULG ; Maes Renaud, rédacteur en chef de la Revue nouvelle et sociologue USL ULB ; Keutgen Renaud, économiste du développement, actif dans les circuits courts alimentaires ; Semal Claude, chanteur et comédien ; Di Troia Audrey, Booker à Full Colorz Agency ; Nicolaï Samuel, Directeur du centre culturel de Remicourt ; Garcia Alexis, coordinateur de Nourrir Liège ; Culot Charles, artiste créateur compagnie Art&tca ; Globen Noémie, intervenante psychosociale en service de placement familial ; Kollmeier Léna, pianiste ; Lewuillon Victoria, comédienne ; Carton Luc, philosophe ; Raulin Guy, MOC Charleroi-Thuin ; de Halleux Alain, cinéaste ; Jacquemin Elise, Directrice du Miroir Vagabond ; Blairon Jean, expert associé de l’asbl RTA ; Mormont Cécile, Directrice Revers asbl (service d’éducation permanente et SIS) ; Cornil Jean, essayiste ; Tellier Caroline, comédienne et chanteuse ; Bodart Christophe, enseignant, co-fondateur d’1pact ; Goldman Henri, corédacteur en chef de la revue Politique ; Leciak Sarah, professeur de français ; Lombé Lisette, artiste ; Grange Camille, artiste et comédien, compagnie Art&tca ; Bouvy Anne-Sophie, avocate et doctorante en droit à l’UCLouvain ; Perrouty Pierre-Arnaud, Directeur de la Ligue des Droits humains ; de Liamchine Sarah, Codirectrice de Présence et Action culturelles ; Dargent Denis, Codirecteur de Présence et Action culturelles ; Trionfetti Maria Cecilia, chercheuse ULB ; Franssen Harald, auteur-dessinateur ; Lentini Giovanni, écrivain ; Hermant Paul, Actrices et acteurs des temps présents Bruxelles ; Philippon Bénédicte, comédienne et auteure ; Ryckmans Sarah, doctorante en philosophie UCLouvain ; Mulder Bernard, médecin généraliste ; Le Paige Hugues, journaliste-réalisateur ; Vanden Eede Stéphane, citoyen ; Toussaint Anne, enseignante ; Malherbe Alain, UCLouvain ; Quinet Bénédicte, formatrice CEFOC ; Demanet Thierry, militant associatif ; Guio Anne-Catherine, chercheuse ; Marlier Eric, chercheur ; Gratoir Sébastien, sociologue et enseignant dans une Haute école sociale ; Michiels Jean-Pierre, Président du Club Achille Chavée ; Hermant Daisy, Secrétaire générale ACRF – Femmes en milieu rural ; Thomas Alain, Directeur du centre culturel de Bertrix ; Pirotte Claude, administrateur de l’asbl les Ateliers Paysans-Artisans ; Bauduin Nathalie, coordinatrice CEC Tribal Souk asbl ; Pirenne Hélène, responsable artistique du Théâtre du Sursaut asbl ; Carlier Alexandre, Directeur ASBL Racynes ; Nieuwenhuys Céline, Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux ; Fasbender Pierre, Directeur du Centre culturel de Habay ; Binet Anne, Directrice CEPPST Luxembourg-CEPAG ; Maingain Bernard, avocat ; Scheuer Benoît, sociologue ; Bettiol Bruna, comédienne-animatrice à Alvéole Théâtre ; François Yvon, comédien-animateur à Alvéole Théâtre ; Buchet Philippe, Président de la Commission namuroise des pensionnés FGTB. ; Fastrès Jacqueline, codirectrice de l’asbl RTA ; Cavillot Jean-Pol, codirecteur de l’asbl RTA ; Brausch Géraldine, maître-Assistante HECH ; Hirtt Nico, président de l’Appel pour une école démocratique (APED) ; Dave Benoit, codirecteur de la Coopérative Paysans-Artisans ; Bouchat Thérèse-Marie, codirectrice de la Coopérative Paysans-Artisans ; Duterme Bernard, Secrétaire général du CETRI ; Hsia Shan, citoyenne ; Mertens Ariane, chargée de prévention à la Direction de la Prévention de Namur-Dinant ; Dejace Patrick, Directeur de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique ; Frérotte Maïté, Secrétaire générale Espace Seniors asbl ; Van den Berg Joëlle, secrétaire générale Réseau IDée asbl ; Delfosse Benjamin, Secrétaire général de Latitude Jeunes ; Steinbach Christine, Présidente du RWADE ; Sarnelli Sergio, enseignant et responsable d’un service d’accompagnement pour personnes handicapées ; Monjoie Patrick, Directeur du CRIBW asbl ; Stilmant Rita, Directrice de l’asbl Lire et Ecrire Luxembourg ; Carly Geoffroy, codirecteur des CEMEA ; Liens Jean-Paul, codirecteur des CEMEA Debatty François, Directeur du SRG Foyer l’Aubépine asbl ; Ghoul Yamina, Secrétaire générale de la Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes et pluralistes ; André Marie-Hélène, formatrice à la Fédération francophone des Ecoles de Devoirs ; Hanquet Daniel, assistant social de CPAS et membre d’associations professionnelles ; Lahouari Najar, Président MWB-FGTB Brabant ; Vandeberg Joseph, Président de l’asbl Culture et Développement ; Toussaint Sylvie, Professeur à l’Ecole sociale ISFSC et pour le Comité de vigilance en travail social ; Toussaint Philippon, Directeur du service de la prévention de Bruxelles ; Di Felice Luisa, directrice du service de la prévention du Hainaut ; Coyne Brendan, Secrétaire général ATD Quart Monde Belgique ; Brouyaux Antoinette, coordinatrice d’Associations 21 ; Tournoy Thierry, Centre régional d’intégration de Charleroi ; Contor Nicolas, Directeur CRILUX asbl ; Di Vincenzo Grazia, Comédie d’un jour asbl ; Bronlet Michel, Directeur d’un centre d’insertion socio-professionnelle ; Henrard Gilles, médecin généraliste et chargé de cours adjoint à ULiège ; Salingros Caroline, Directrice pédagogique, aide à la Jeunesse ; Struvay Chloé, comédienne ; Safarian Caroline, directrice de théâtre et artiste (Espace Magh) ; Zedet Annie, citoyenne ; Decroly Jean-Michel, professeur de géographie, ULB ; Nagels Carla, chercheure ULB ; Groffils Robert, citoyen ; Delaive Serge, écrivain ; Damas Geneviève, écrivaine ; Merland Bénédicte, animatrice ; Deck-Andjaparidzé Hélène, citoyenne ; Clausse Danielle, citoyenne ; Menschaert Daniel, citoyen ; Dils Johan, citoyen ; Coenegrachts Philippe, citoyen ; Recloux Michel, citoyen ; de Neck Didier, comédien ; Sez.Rukira Adrien, chanteur ; Adam Dany, comédien ; Colinet Jean-Louis, directeur de théâtre ; Bonfond Olivier, économiste et conseiller au CEPAG ; Alaluf Mateo, sociologue ULB ; Carbonero Selena, Présidente du Bureau des Femmes de la FGTB wallonne ; Demertzis Vaïa, corédactrice en chef de la revue Politique ; Richard Daniel, Secrétaire régional FGTB Verviers et Communauté germanophone ; Cue Nico, ex-Secrétaire général de la MWB-FGTB ; Bauraind, Bruno, Secrétaire général du GRESEA ; Lefèbvre Luc, militant LST- Luttes-Solidarités-Travail ; Van Erps Noémie, Secrétaire générale des Femmes prévoyantes socialistes (FPS) ; Liébin Micheline, Directrice du CeRAIC ; Raimondi Katia, coordinatrice Infor-Jeunes Entre-Sambre-et-Meuse ; Vanhessen Christine, Directrice de l’AMA-Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri ; Eeklaer Fabrice, Secrétaire fédéral CSC Charleroi-Sambre-Meuse ; Gobry Alexandre, ATTAC Bruxelles 2 ; Pauporté Christine, ATTAC Bruxelles 2 ; Remiche Louise, coordinatrice de l’ARCA ; Praile David, coordinateur du Rassemblement pour le droit à l’habitat ; Messaoudi Ouiam, Secrétaire générale ASPH ; Bantuelle Martine, administratrice-déléguée asbl Santé, Communauté, Participation ; Van Keirsbilck Benoît, Directeur Défense des enfants international Belgique ; Barrelet Eleonore, coordinatrice de Agroecology in Action ; Colinet Lysiane, citoyenne ; Godin Nicolas, Président du Relais social urbain de La Louvière ; Debelle Dominique, travailleur social, secteur de l’aide aux sans-abri ; Mandiaux Arielle, Directrice de l’asbl Infor Jeunes Mons ; Kennes Sébastien, animateur Rencontre des Continents ; Emili Pietro, Directeur de la Maison du Peuple d’Europe ; Fontaine Anne-Sophie, Directrice de l’AMO Passages ; Cocu Christophe, Directeur général Ligue des Familles ; Corongiu Antoinette, Directrice générale CVFE ; Simon Régis, Directeur CRIPEL asbl ; Dessicy Benoite, Directrice Centre d’action interculturelle ; Eggen Manuel, chargé de plaidoyer à FIAN Belgium ; Melsens Sarah, coordinatrice de la Plateforme d’Action Santé Solidarité asbl ; Adam Valérie-Anne, Directrice de l’AMO Mic-ados ; Kreutz Chantal, asbl Sainte-Walburge ; Buron Jean-Yves, Vivre Ensemble Liège ; Rixen Paul, Le Monde des Possibles asbl ; Balsaux Didier, Directeur artistique pour les Royales Marionnettes ; Deflandre Alain, animateur-coordinateur de l’asbl Le Kraak – CEC et EDD ; Gerbovits Line, animatrice-coordinatrice PAC Namur ; Toussaint Marylène, Directrice de l’action culturelle au Centre culturel de Namur ; Orban Emmeline, Secrétaire générale Plateforme francophone du Volontariat asbl ; Robert Patrick, Direction des services de l’asbl La Galice, Mons ; De Munck Jean, professeur UCLouvain ; Pinchart Sylvie, Directrice Lire et Ecrire Communauté française ; Nemes Eric, Président bénévole ATTAC Liège ; Vandormael Luc, Président du CPAS de Waremme ; Lulling Anne-Hélène, Secrétaire générale de l’Interfédération des Centres d’insertion socioprofessionnelle ; Lacroix Joëlle, Secrétaire générale FAPEO ; de Thier Véronique, responsable politique, Régionale de Bruxelles de la FAPEO ; Forthomme Egide, Directeur de la Maison Marie-Louise Verviers ; Dutillieux Bruno, coordinateur général du Relais social urbain de Tournai ; Van de Ven Bart, coprésident RBDH/BBRoW ; Hebborn Sarah, marionnettiste ; Bonfanti Eve, actrice ; Hunstad Yves, acteur ; Delhaye Marie, Compagnie Karyatides ; Harcq Nathanaël, Directeur du Conservatoire royal de Liège ; Davreux Valérie, citoyenne ; Centurione Sabrina, citoyenne ; Bonfanti Mekdes, citoyen ; Bloch Françoise, Zoo Théâtre ; Vanbléricq Lauri-Anne, coordinatrice de la Chambre des Compagnies théâtrales pour adultes ; Nutelet Myriam, Li Mohon asbl SA-AJ Marche-en-Famenne ; Sommer Myriam, citoyenne ; Brahy Rachel, coordinatrice scientifique Maison des Sciences de l’Homme, ULg ; Clément Pierre, Directeur technique Festival de Liège ; De Michele Martine, metteuse en scène ; Sterck Anne-Sophie, comédienne ; Nossent Jean-Pierre, Directeur général honoraire Inspection de la Culture FW-B ; Fafchamps Jules, citoyen ; Van Keirsbilck Leïla, membre de Rethinking Economics ; Trionfo Aymeric, comédien ; De Michele Catherine, responsable communication Festival de Liège ; Blin Olivier, Théâtre de Poche ; Enhus Els, professeur émérite VUB ; Tenret Zoé, travailleuse des arts de la scène ; Pierard Pascale, directrice de centre culturel ; Hamadi Mohamed, auteur ; Bensalah Nouzha, sociologue ; Lanotte Jacques, Directeur général honoraire Affaires culturelles du Hainaut ; Vanandruel Catherine, représentante Fables Rondes asbl Clowns Hopital

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *