Komende evenementen

Landencodes en jaar van toetreding tot EEG/EU

In grafieken of tabellen wordt de naam van een EU-lidstaat vaak aangeduid met twee hoofdletters. Zo staat BE voor Belgi√ę, en NL voor Nederland. Minder intu√Įtief is EL, dat staat‚Ķ

Europees Parlement

Het Europees Parlement wordt sinds 1979 om de vijf jaar verkozen, de recentste keer in mei 2019 waarbij het ‘negende Europees Parlement’ tot stand kwam. In de periode 2014-2019 (achtste‚Ķ

Groepen (fracties) in het Europees Parlement

Op 52 na behoren de 751 europarlementari√ęrs tot¬† √©√©n van de 7 ‘groepen’ of ‘fracties’. Die corresponderen in grote trekken met politieke gezindheid, maar het zijn geen Europese partijen. De‚Ķ

Verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon werd op de Europese top van Lissabon op 13 december 2007 ondertekend en trad in werking op 1 december 2009. Het was een kunstgreep om de…

Programmaland

Programmaland: land dat onder toezicht van de Europese Commissie is gesteld, onder een zogenaamd macro-economisch aanpassingsprogramma. Dit gebeurt automatisch wanneer men beroep moet doen op leningen van Europese fondsen. Ierland,…

Raad van Europa

De Raad van Europa (niet te verwarren met de Raad van de Europese Unie ‚Äď ook ministerraad genoemd ‚Äď en ook niet met de Europese Raad van staats- en regeringsleiders)‚Ķ

Open coördinatiemethode

De ‚Äėopen co√∂rdinatiemethode‚Äô is een aanpak waarbij de ministers van de lidstaten onder elkaar afspreken bepaalde doelstellingen na te streven, alhoewel er daartoe aan de Europese Unie geen bevoegdheid werd‚Ķ

Omgekeerde gekwalificeerde meerderheid

Men spreekt van ‚Äėomgekeerde gekwalificeerde meerderheid‚Äô bij stemmingen in de Raad als deze een gekwalificeerde meerderheid moet hebben om een voorstel van de Europese Commissie te verwerpen. Het Commissievoorstel heeft‚Ķ