Landencodes en jaar van toetreding tot EEG/EU

In grafieken of tabellen wordt de naam van een EU-lidstaat vaak aangeduid met twee hoofdletters. Zo staat BE voor België, en NL voor Nederland. Minder intuïtief is EL, dat staat voor Griekenland (de {H}ELleense republiek. Hieronder  alle codes, met voor een aantal een alternatieve code die ook voorkomt. Tussen haakjes ook het jaar van toetreding…

Europees Parlement

Het Europees Parlement wordt sinds 1979 om de vijf jaar verkozen, de recentste keer in mei 2019 waarbij het ‘negende Europees Parlement’ tot stand kwam. In de periode 2014-2019 (achtste legislatuur) waren er 751 leden, vaak aangeduid als MEPs (Members of the European Parliament). Dat was ook het geval na de verkiezing van mei 2019,…

Groepen (fracties) in het Europees Parlement

Op 52 na behoren de 751 europarlementariërs tot  één van de 7 ‘groepen’ of ‘fracties’. Die corresponderen in grote trekken met politieke gezindheid, maar het zijn geen Europese partijen. De groepen in het Parlement 2014-2019 zijn als volgt (klik op de link om op de website van de groep te komen):   Fractie aanduiding zetels…

Verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon werd op de Europese top van Lissabon op 13 december 2007 ondertekend en trad in werking op 1 december 2009. Het was een kunstgreep om de ‘Europese Grondwet’, die door de referenda in Frankrijk en Nederland (2005) was verworpen, toch door te voeren.  Het Verdrag van Lissabon is inhoudelijk dan ook …

Programmaland

Programmaland: land dat onder toezicht van de Europese Commissie is gesteld, onder een zogenaamd macro-economisch aanpassingsprogramma. Dit gebeurt automatisch wanneer men beroep moet doen op leningen van Europese fondsen. Ierland, Portugal en Griekenland werden alle programmalanden, met de bekende gevolgen vandien.

Raad van Europa

De Raad van Europa (niet te verwarren met de Raad van de Europese Unie – ook ministerraad genoemd – en ook niet met de Europese Raad van staats- en regeringsleiders) is een internationale organisatie die geheel buiten de structuren van de Europese Unie valt. Ook bv. Turkije en Armenië zijn er lid van. De Raad…

Open coördinatiemethode

De ‘open coördinatiemethode’ is een aanpak waarbij de ministers van de lidstaten onder elkaar afspreken bepaalde doelstellingen na te streven, alhoewel er daartoe aan de Europese Unie geen bevoegdheid werd toegekend. Men probeert de doelstellingen te bereiken door wederzijds toezicht (peer review) en wederzijdse druk (peer pressure). Dergelijke methode is ideaal om aan democratische besluitvorming…

Omgekeerde gekwalificeerde meerderheid

Men spreekt van ‘omgekeerde gekwalificeerde meerderheid’ bij stemmingen in de Raad als deze een gekwalificeerde meerderheid moet hebben om een voorstel van de Europese Commissie te verwerpen. Het Commissievoorstel heeft dus veel kans om aangenomen te worden.

%d bloggers liken dit: