Komende evenementen

Grote bedrijven willen rechtspraak in de EU voor zich winnen

De lobby van de grote bedrijven wil niet weten van wetgeving die hen verantwoordelijk stelt voor schending van de rechten van mens en milieu (zie het artikel hieronder), maar dringt wel aan op een speciale juridische behandeling om hun winsten te beschermen. Ook hierover brengt Corporate Europe Observatory een verontrustend verslag.

Zal de EU bedrijven verantwoordelijk stellen voor hun (wan-)daden?

Bedrijven willen zelf bepalen of/hoe ze mensenrechten en het milieu respecteren. Mogelijke Europese wetgeving daarover moet zo nietszeggend mogelijk zijn, Onder die omstandigheden is het zeer de vraag wat dergelijke wetgeving nog zou kunnen voorstellen.

Belastingen: kan Biden wat EU niet kan?

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat er wereldwijd een minimumtarief komt op de belasting van bedrijven. Het is uitkijken hoe de EU en haar lidstaten hierop zullen reageren. Totnogtoe was elke ‘fiscale harmonisatie’ in de EU ondenkbaar, want lage vennootschapsbelastingen zijn de manier om bedrijven aan te trekken.

Senioren, trek een gele vest aan!

Langer werken, minder wettelijk pensioen, privatisering van de pensioenstelsels, dat is het antwoord van de Europese Commissie op de vergrijzing. Ze heeft wel geen bevoegdheid over deze materie, maar doet wel ‘aanbevelingen’ aan overheden. Duitse en Franse ‘seniorenfronten’ vinden echter elkaar in het verzet tegen deze neoliberalisering.

Minimumlonen: een kijk uit Oost-Europa

De Europese Commissie stelde verleden jaar een richtlijn voor over minimumlonen in de EU. Zelfs voor gematigde waarnemers in Oost- en Centraal-Europa zal dit de kloof Oost-West niet dichten, en de armoede in de regio niet oplossen. Dit werpt ook enig licht op het wantrouwen t.o.v. de EU in de ex-Oostbloklanden.

De vrienden van wie? Van Europa; de ‘Vrienden van Europa’

Ze noemen zich Vrienden van Europa, maar blijken vooral vrienden van de grote bedrijven en de NAVO te zijn. Ze weten hoe ze de gezondheidszorg willen hervormen, maar hierin blijken ze betere vrienden met robots, Big Data en artificiêle intelligentie te zijn dan met het verplegend personeel. Dames en heren: The Friends of Europe!

De vlam in de pijp … of uit de pan?

De concurrentie in de Europese transportsector en de sociale dumping die ermee gepaard gaan zijn een veelzeggende illustratie van de fundamentele tegenstellingen binnen de Europese Unie. In plaats van integratie bevorderen de Europese grondbeginselen nationale reflexen, xenofobe reacties en … kansen voor uiterst-rechtse demagogen.

De weg uit de crisis … volgens commissaris Timmermans

Vice-voorzitter Timmermans van de Europese Commissie verkondigde in de Europese media hoe hij de uitstap uit de coronacrisis zag als een kans om het in het vervolg anders aan te pakken en de “logge, lineaire en koolstofspuwende economie die maar met grote moeite de werkgelegenheid en levenskwaliteit kon laten groeien” achter ons te laten. Mooie woorden, maar die hoort men wel vaker van diplomaten…