Recente reacties

Komende evenementen

De EU-obsessie om de interne markt te voltooien

Haar aard getrouw gaat de EU en haar Commissie verder met de sluipende liberalisering en privatisering van de dienstensector. Bolkestein is niet dood, hij wordt op sluikse wijze gepromoveerd. Een nauwgezette studie door Olivier Hoedeman van Corporate Europe Observatory, met o.a. het verzet van grote steden daartegen.

Het Europees ministerie voor beleidsmanipulatie

Sinds 2015 bestaat er binnen de Europese Commissie een ‘ministerie voor de hervorming’, DG REFORM. Het staat de lidstaten bij om hun economie “inclusiever, duurzamer en veerkrachtiger te maken” ; het maakt er in ieder geval een aantal consultancybedrijven flink rijker mee.

Sociale (on-)zekerheid in de EU

Als het in de EU vijf jaar duurt om een sociaal dossier te behandelen om het daarna terug naar ‘af’ te sturen, hoe lang zou het dan duren om de EU te socialiseren en te democratiseren? Over de (on-)hervormbaarheid van de EU, enkele overwegingen door Herman Michiel.

EU-mythes over openbare financiƫn

De EU is het Stabiliteitspact aan het herzien; hopen dat daarmee een definitief eind komt aan het bezuinigingsbeleid en de budgettaire orthodoxie lijkt echter wishful thinking. Finance Watch doorprikt een aantal mythes die over ‘gezonde overheidsfinanciĆ«n’ in stand gehouden worden.

Grote bedrijven willen rechtspraak in de EU voor zich winnen

De lobby van de grote bedrijven wil niet weten van wetgeving die hen verantwoordelijk stelt voor schending van de rechten van mens en milieu (zie het artikel hieronder), maar dringt wel aan op een speciale juridische behandeling om hun winsten te beschermen. Ook hierover brengt Corporate Europe Observatory een verontrustend verslag.

Zal de EU bedrijven verantwoordelijk stellen voor hun (wan-)daden?

Bedrijven willen zelf bepalen of/hoe ze mensenrechten en het milieu respecteren. Mogelijke Europese wetgeving daarover moet zo nietszeggend mogelijk zijn, Onder die omstandigheden is het zeer de vraag wat dergelijke wetgeving nog zou kunnen voorstellen.

Belastingen: kan Biden wat EU niet kan?

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat er wereldwijd een minimumtarief komt op de belasting van bedrijven. Het is uitkijken hoe de EU en haar lidstaten hierop zullen reageren. Totnogtoe was elke ‘fiscale harmonisatie’ in de EU ondenkbaar, want lage vennootschapsbelastingen zijn de manier om bedrijven aan te trekken.

Senioren, trek een gele vest aan!

Langer werken, minder wettelijk pensioen, privatisering van de pensioenstelsels, dat is het antwoord van de Europese Commissie op de vergrijzing. Ze heeft wel geen bevoegdheid over deze materie, maar doet wel ‘aanbevelingen’ aan overheden. Duitse en Franse ‘seniorenfronten’ vinden echter elkaar in het verzet tegen deze neoliberalisering.