Evenementen

  • Geen evenementen

Facebook

Senioren, trek een gele vest aan!

Langer werken, minder wettelijk pensioen, privatisering van de pensioenstelsels, dat is het antwoord van de Europese Commissie op de vergrijzing. Ze heeft wel geen bevoegdheid over deze materie, maar doet wel ‘aanbevelingen’ aan overheden. Duitse en Franse ‘seniorenfronten’ vinden echter elkaar in het verzet tegen deze neoliberalisering.

Minimumlonen: een kijk uit Oost-Europa

De Europese Commissie stelde verleden jaar een richtlijn voor over minimumlonen in de EU. Zelfs voor gematigde waarnemers in Oost- en Centraal-Europa zal dit de kloof Oost-West niet dichten, en de armoede in de regio niet oplossen. Dit werpt ook enig licht op het wantrouwen t.o.v. de EU in de ex-Oostbloklanden.

De vrienden van wie? Van Europa; de ‘Vrienden van Europa’

Ze noemen zich Vrienden van Europa, maar blijken vooral vrienden van de grote bedrijven en de NAVO te zijn. Ze weten hoe ze de gezondheidszorg willen hervormen, maar hierin blijken ze betere vrienden met robots, Big Data en artificiêle intelligentie te zijn dan met het verplegend personeel. Dames en heren: The Friends of Europe!

De vlam in de pijp … of uit de pan?

De concurrentie in de Europese transportsector en de sociale dumping die ermee gepaard gaan zijn een veelzeggende illustratie van de fundamentele tegenstellingen binnen de Europese Unie. In plaats van integratie bevorderen de Europese grondbeginselen nationale reflexen, xenofobe reacties en … kansen voor uiterst-rechtse demagogen.

De weg uit de crisis … volgens commissaris Timmermans

Vice-voorzitter Timmermans van de Europese Commissie verkondigde in de Europese media hoe hij de uitstap uit de coronacrisis zag als een kans om het in het vervolg anders aan te pakken en de “logge, lineaire en koolstofspuwende economie die maar met grote moeite de werkgelegenheid en levenskwaliteit kon laten groeien” achter ons te laten. Mooie woorden, maar die hoort men wel vaker van diplomaten…

Twee standpunten over de financiering van de coronacrisis

De financiering van de crisisuitgaven in tijden van corona, en de bestrijding van de recessie die erop volgt, wordt (hopelijk) de inzet van verhitte klassenstrijd, in de llidstaten van de EU en op EU-vlak zelf. Hierbij twee uiteenlopende standpunten over die financiering van geëngageerde economen en academici.

Eurocratie versus pandemie

Zestien uur videoconferentie, maar geen akkoord in de Eurogroep om gepaste maatregelen te nemen bij het bestrijden van het coronavirus en zijn sociaal-economische gevolgen. En dat na een eerder mislukte poging … twee weken geleden. Is het zo verwonderlijk dat mensen zich afvragen waarvoor de EU eigenlijk bestaat?

EU: onzichtbaar in de crisis

Zoals het klimaat stoort een virus zich niet aan grenzen. Toch blijkt de ‘supranationale’ Europese Unie geen rol van betekenis te spelen bij de strijd tegen Covid-19. Nationale staten voorbijgestreefd door de globalisering? De feiten bewijzen het tegendeel, zegt de Duitse auteur en activist Peter Wahl.