Komende evenementen

De ‘Europese locomotief’ op ramkoers met werknemers- en mensenrechten

Als Duitsland en Frankrijk de ‘locomotief van de Europese Unie’ zijn, helpt die Europa het verkeerde spoor te volgen. Dat blijkt uit lopende sociale dossiers als de platformwerkersrichtlijn en de richtlijn over duurzaam ondernemen, en dat blijkt de afgelopen dagen bij het opzeggen van de financiële steun voor de VN vluchtelingenorganisatie voor Palestina UNRWA.

De EU maakt een eind aan de straffeloosheid van multinationals. Echt waar?

Binnen de EU is wetgeving in de maak, bekend als CSDDD, om bedrijven tot ‘duurzaamheid’ en respect voor mensenrechten en milieu aan te zetten. Sommigen stellen de stemming daarover in het Europees Parlement op 1 juni voor als een historische overwinning, maar er zijn veel redenen om daaraan te twijfelen.

Fabels over arbeidsmarkt en arbeidsloon

Cijfers, grafieken, statistieken, ze dienen vaak meer om de realiteit te verdraaien dan ze te verduidelijken. Vooral als overheden en werkgevers het hebben over lonen en arbeidsverhoudingen is omzichtigheid geboden. Dat bewijzen vakbondsanalyses over de zogenoemde ‘loonhandicap’, dalend ‘concurrentievermogen’ en ‘werkzaamheidsgraad’.

Patiënten aller landen…

De Europese Commissie wil alle patiëntengegevens uit alle lidstaten opslaan in één grote databank, en aldus een “Europese ruimte voor gezondheidsgegevens” (EHDS) maken. Patëntenorganisaties, artsenverenigingen en privacy-activisten hebben daarover al hun bezorgdheid geuit.

De EU-obsessie om de interne markt te voltooien

Haar aard getrouw gaat de EU en haar Commissie verder met de sluipende liberalisering en privatisering van de dienstensector. Bolkestein is niet dood, hij wordt op sluikse wijze gepromoveerd. Een nauwgezette studie door Olivier Hoedeman van Corporate Europe Observatory, met o.a. het verzet van grote steden daartegen.

Het Europees ministerie voor beleidsmanipulatie

Sinds 2015 bestaat er binnen de Europese Commissie een ‘ministerie voor de hervorming’, DG REFORM. Het staat de lidstaten bij om hun economie “inclusiever, duurzamer en veerkrachtiger te maken” ; het maakt er in ieder geval een aantal consultancybedrijven flink rijker mee.

Sociale (on-)zekerheid in de EU

Als het in de EU vijf jaar duurt om een sociaal dossier te behandelen om het daarna terug naar ‘af’ te sturen, hoe lang zou het dan duren om de EU te socialiseren en te democratiseren? Over de (on-)hervormbaarheid van de EU, enkele overwegingen door Herman Michiel.

EU-mythes over openbare financiën

De EU is het Stabiliteitspact aan het herzien; hopen dat daarmee een definitief eind komt aan het bezuinigingsbeleid en de budgettaire orthodoxie lijkt echter wishful thinking. Finance Watch doorprikt een aantal mythes die over ‘gezonde overheidsfinanciën’ in stand gehouden worden.