Komende evenementen

DRINGENDE OPROEP: Zeg aan het Europees Parlement dat we geen TTIP willen

5 juni 2015

Op 10 juni zal het Europees Parlement een standpunt innemen over de lopende TTIP-onderhandelingen, die tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten moeten leiden. Vrijhandelsakkoorden  worden achter de rug van de burgers op maat van de multinationals geschreven. Ze vormen een immense bedreiging voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en de democratische besluitvorming,  en zullen ook een negatieve economische impact hebben op de ontwikkelingslanden, schrijft een brede Belgische coalitie van vakbonden, mutualiteiten, consumenten-, ontwikkelings-  en milieuorganisaties. Ook de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is ronduit tegen TTIP en gelijkaardige verdragen. 

In deze verdragen stopt men bovendien een zeer perverse bescherming van de belangen van buitenlandse bedrijven, de zogenoemde ISDS regeling. De ontwikkelingskoepel 11.11.11 schrijft over ISDS:

ISDS geeft buitenlandse investeerders het uitzonderlijk recht om schadevergoeding te eisen van soevereine staten als ze vinden dat hun handelsbelangen zijn geschaad, zelfs als het gaat over perfect wettelijke en grondwettelijke maatregelen en gerechtelijke uitspraken. Over de schade-eis wordt beslist door drie privé-juristen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van het aanvaarden van dit soort klachten, die alleen door buitenlandse investeerders kunnen worden ingediend. Dat roept vragen op over hun onafhankelijkheid. Bovendien is er tegen hun uitspraken geen beroep mogelijk.

Het spreekt vanzelf dat TTIP ingaat tegen de belangen van 99% van de burgers. In de hele EU zijn er dan ook al honderden protestmanifestaties geweest. En toch maakt het Europees Parlement aanstalten om met een resolutie de lopende onderhandelingen te ondersteunen. Dat bleek uit de ori√ęnterende stemming in de commissie internationale handel van het Europees Parlement op 28 mei. Erger nog: de sociaal-democraten (S&D) lijken hun verzet tegen ISDS in te slikken; in dat geval verkiezen ze hun coalitie met de christendemocraten en liberalen (die ronduit voor TTIP m√©t ISDS zijn) boven de belangen van miljoenen Europeanen.

Vandaar de oproep die door diverse organisaties in Europa gelanceerd werd: laat ons de europarlementsleden massaal weten dat ze moeten tegen TTIP en ISDS stemmen op 10 juni, tenminste¬† als ze ons willen vertegenwoordigen. We voegen de lijst toe met de e-mailadressen van de Belgische en Nederlandse (niet extreem-rechtse) europarlementari√ęrs. Stuur ze een mail. Zeg dat u tegen TTIP en tegen ISDS bent. Zeg dat democratie niet verenigbaar is met akkoorden die alleen de bedrijfsbelangen dienen. Vraag of Europa dan helemaal moet uitverkocht worden aan de winsthonger van multinationals. En vooral: zeg dat ze moeten tegenstemmen!¬† Wie weinig tijd of inspiratie heeft kan beroep doen op bijgevoegde typetekst.

 

Mevrouw de Europarlementari√ęr,

Mijnheer de Europarlementari√ęr,

 

U zult zich weldra moeten uitspreken over de TTIP-onderhandelingen. De vele bezwaren en het aanhoudend protest tegen de vrijhandels- en investeringsakkoorden zullen u zeker bekend zijn. Ze vormen een bedreiging voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, de consumentenbescherming, het milieu, het ontwikkelingsbeleid,  en bedreigen rechtstreeks de democratische besluitvorming. Het zou onbegrijpelijk zijn indien u, als democratisch verkozen vertegenwoordiger, dit laat gebeuren.  

Het is mij bovendien bekend dat de commissie handel van het Europees Parlement zelfs de perverse ISDS-clausule ondersteunt. Weet dat de Europese constructie nog meer van haar legitimiteit zal verliezen als zoiets goedgekeurd wordt.

Ik verzoek u daarom om als vertegenwoordiger van de bevolking op te treden, een functie waarvoor u verkozen bent, en u uit te spreken tegen TTIP, ISDS en alle gelijkaardige akkoorden in de toekomst.

Met voorwaardelijke hoogachting,

XX

In Nederland wordt ook een twitter-actie op touw gezet, zie het Facebook-event.

Belgische Europarlementsleden:

Groenen:
bart.staes@europarl.europa.eu
philippe.lamberts@europarl.europa.eu
Sociaaldemocraten:
kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu
hugues.bayet@europarl.europa.eu
marc.tarabella@europarl.europa.eu

maria.arena@europarl.europa.eu

 

Christendemocraten:
ivo.belet@europarl.europa.eu
pascal.arimont@europarl.europa.eu
claude.rolin@europarl.europa.eu
tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu
Liberalen:
philippe.debacker@europarl.europa.eu
gerard.deprez@europarl.europa.eu
louis.michel@europarl.europa.eu
frederique.ries@europarl.europa.eu
hilde.vautmans@europarl.europa.eu
guy.verhofstadt@europarl.europa.eu

NVA:
mark.demesmaeker@europarl.europa.eu
sander.loones@europarl.europa.eu
helga.stevens@europarl.europa.eu
anneleen.vanbossuyt@europarl.europa.eu

 

Nederlandse Europarlementsleden:

CDA
esther.delange@ep.europa.eu
wim.vandecamp@ep.europa.eu
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu
jeroen.lenaers@ep.europa.eu
annie.schreijer-pierik@ep.europa.eu

CU/SGP
peter.vandalen@ep.europa.eu
bastiaan.belder@ep.europa.eu

D66
sophie.intveld@ep.europa.eu
gerben-jan.gerbrandy@ep.europa.eu
marietje.schaake@ep.europa.eu
matthijs.vanmiltenburg@ep.europa.eu

GroenLinks
judith.sargentini@ep.europa.eu
bas.eickhout@ep.europa.eu

PvdA
paul.tang@ep.europa.eu
agnes.jongerius@ep.europa.eu
kati.piri@ep.europa.eu

Partij voor de Dieren
anja.hazekamp@ep.europa.eu

SP
dennis.dejong@ep.europa.eu
anne-marie.mineur@ep.europa.eu

VVD
hans.vanbaalen@ep.europa.eu
jan.huitema@ep.europa.eu
cora.vannieuwenhuizen@ep.europa.eu

 

Reacties plaatsen niet mogelijk