Facebook

“En nu het volk”: Frans-Spaans-Portugese linkse samenwerking

30 april 2018

Op 12 april hebben drie linkse partijen in Lissabon een nieuw politiek samenwerkingsverband opgezet dat zich verzet tegen de Europese soberheidspolitiek. Het gaat om La France Insoumise, de beweging waarmee Jean-Luc Mélenchon zijn presidentscampagne voerde, het Spaanse PODEMOS en Bloco de Esquerda uit Portugal. Mélenchon, Pablo Iglesias (PODEMOS) en Catarina Martins (Bloco) zetten daarbij hun handtekening onder een gemeenschappelijk manifest, “En nu het volk – Voor een revolutie van de burgers in Europa” (Ahora el pueblo / Maintenant le peuple / Agora o povo).

Wat het samenwerkingsverband concreet zal inhouden is voorlopig niet duidelijk, evenmin hoe het zich verhoudt tot bv. DIEM25 (Varoufakis) of Plan B waar Mélenchon een vaste gast was. Misschien is de deelname van PODEMOS nog het opvallendst; de sterke banden met Tsipras’ SYRIZA in het verleden beletten nu niet het samen optreden met Mélenchon, die voor de uitsluiting van SYRIZA uit de partij van Europees Links pleitte.

 

 

V.l.n.r. : Iglesias, Martins, Mélenchon (Foto: Podemos)

 

Hieronder vindt u de gemeenschappelijke verklaring; Nederlandse vertaling door Ander Europa.

« EN NU HET VOLK ». Voor een revolutie van de burgers in Europa

Europa was nog nooit zo rijk als vandaag. Maar ook de ongelijkheid was er nog nooit zo groot. Tien jaar na het uitbreken van een financiële crisis,  waarvoor de volkeren nooit hadden moeten betalen, stellen we nu vast dat de Europese leiders onze volkeren veroordeeld hebben tot een verloren decennium.

De dogmatische, irrationele en ondoelmatige toepassing van het soberheidsbeleid heeft geen enkele van de structurele problemen kunnen oplossen die door de crisis veroorzaakt werden. Integendeel, er werd heel veel  nutteloze miserie berokkend onder de mensen. Onder het mom van de crisis en de bijgaande aanpassingsprogramma’s hebben de regeerders geprobeerd onze rechten en sociale bescherming te ontmantelen, systemen die tientallen jaren van strijd gevergd hebben om ze op te bouwen. Ze hebben generaties jongeren veroordeeld tot emigratie, werkloosheid, precaire leefomstandigheden en armoede. Ze hebben bijzonder hard toegeslagen op de meest kwetsbaren, degenen die het meest nood hebben aan een sociaal beleid vanuit de overheid. Ze probeerden er ons te laten aan wennen dat het bij elke verkiezing gaat om de keuze tussen het behoud van het  liberaal status-quo of de bedreiging van uiterst-rechts.

De tijd is gekomen om ons te bevrijden uit het keurslijf van de Europese verdragen, die het soberheidsbeleid opleggen en de fiscale en sociale dumping bevorderen. De tijd is gekomen dat degenen die geloven in de democratie een nieuwe stap zetten om die onaanvaardbare spiraal te doorbreken. Het onrechtvaardig, inefficiënt en onhoudbaar systeem moet vervangen worden door een economie ten dienste van het leven, onder democratische controle van de burgers. We hebben nood aan instellingen die de vrijheden en sociale rechten ondersteunen, de basis zelf van de democratie. We hebben nood aan een beweging van onderuit, soeverein en democratisch, die de sociale verworvenheden van onze voorouders verdedigt en een sociaal rechtvaardig, leefbaar en duurzaam samenlevingsmodel aan de komende generaties kan doorgeven.

Het is in deze geest van verzet tegen de huidige gang van zaken, van democratische revolte en van vertrouwen in de democratische kracht van onze volkeren tegenover het ten dode opgeschreven project van de Brusselse elites dat we vandaag in Lissabon een stap vooruit zetten. Wij doen een oproep aan de volkeren van Europa om zich te verenigen rond de opdracht om een internationale politieke beweging tot stand te brengen, vanuit het volk en democratisch, ter verdediging van onze rechten en de soevereiniteit van onze volkeren tegenover een oud, onrechtvaardig en mislukt regime dat ons recht naar de ondergang leidt.

Onze beweging zal onderdak bieden aan allen die de economische democratie verdedigen, tegen de grote fraudeurs en de 1% die over meer rijkdom beschikken dan de rest van de planeet; aan wie de politieke democratie verdedigt tegen  vreemdelingenhaat en racisme; aan de feministische democratie tegen een systeem dat elke dag opnieuw en op alle terreinen de helft van de bevolking discrimineert; aan de ecologische democratie, tegen een onhoudbaar economisch systeem dat een bedreiging vormt voor het voortbestaan van het leven op de planeet; aan de internationale democratie en de vrede, tegen degenen die eens te meer het Europa van de oorlog willen; wij bieden onderdak aan wie de mensenrechten verdedigt en de elementaire principes van het goede samenleven.

We hebben er genoeg van om alleen maar te hopen. We geloven niet meer in degenen die ons besturen vanuit Berlijn en Brussel. Wij gaan aan de slag om Europa op een nieuwe leest te organiseren. Een organisatie die democratisch, rechtvaardig en eerlijk is, met respect voor de volkssoevereiniteit, beantwoordend aan onze ambities en  onze noden. Een nieuwe organisatie, ten dienste van het volk.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk