Komende evenementen

Europarlementariërs, ook Canadezen zijn tegen CETA!

Door Herman Michiel, 8 februari 2017

 

Over een week stemmen de europarlementariërs over CETA, het fel betwiste vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De radicaal-linkse fractie (GUE/NGL) en de Groenen zullen tegenstemmen. De sociaaldemocraten (S&D) zijn voor, maar binnen de fractie en binnen de Europese sociaaldemocratische partijen is er onenigheid 1.

 

Sociaaldemocratische verdeeldheid

Zo zullen de drie Belgische Franstalige sociaaldemocraten zo goed als zeker tegenstemmen, maar de Vlaamse Kathleen Van Brempt (sp.a) bleef tot nog toe op de vlakte voor wat betreft haar stemintenties. Bij de Nederlandse PvdA lijkt gewezen FNV-voorzitter Jongerius geneigd CETA te verwerpen, maar blijft dit zo en zullen Paul Tang en Kiti Piri dat ook doen? In oktober steunde de PvdA in de Tweede Kamer een voorlopige inwerkingtreding 2 van CETA…

Men moet zich zeker niet om de tuin laten leiden door het feit dat uiterst-rechtse partijen zich vaak ook uitspreken tegen TTIP en CETA. Zoals wereldwijd duidelijk wordt probeert uiterst-rechts zich met demagogische trucs op te werpen als de verdediger van het algemeen belang. Hun gestook tegen vakbonden en linkse partijen zegt genoeg over hun werkelijke bedoelingen. Maar de neoliberale evolutie van de sociaaldemocratische partijen heeft het hen wel zeer gemakkelijk gemaakt om hun bedrieglijk spel te spelen.

 

Over de streep?

Onder die omstandigheden moeten we nog een ultieme poging ondernemen om twijfelaars over de streep te trekken. Of ze op zijn minst duidelijk maken dat ze zich door een goedkeuring van CETA aan de kant zouden scharen van multinationals en kapitalistische belangen, en dat hun partijen met reden zouden afgestraft worden door de werkende bevolking bij de volgende verkiezingen. U vindt hieronder de e-mailadressen van de Vlaamse en Nederlandse sociaaldemocratische europarlementariërs 3. Stuur ze een bericht waarin u zegt wat u van hen volgende week verwacht  bij de stemming over CETA in het Europees Parlement. U kunt ook gebruik maken van het CETA CHECK platform.

 

Argumenten uit Canada

Klikken om down te loaden (PDF, 8 blz)

De Europese leiders hebben van alle hout pijlen gemaakt om hun vrijhandelsverdragen ­ – die men eigenlijk dereguleringsverdragen moet  noemen ­ – verkocht te krijgen aan een steeds kritischer publieke opinie. Omdat het verzet vooral uit linkse sociale bewegingen en vakbonden komt, speelden de EU-ideologen in op het progressief imago van Justin Trudeau 4, sinds november 2015 premier van Canada (terwijl de onderhandelingen over CETA al medio 2014 beëindigd waren). Ook bood zich zogezegd een buitenkans aan voor een goed akkoord, omdat de EU en Canada “dezelfde sociale waarden delen”. Brussel ging bijna de rol spelen van woordvoerder van progressief Canada, dat progressief Europa smeekte om alsjeblieft CETA goed te keuren… De Canadese minister van handel  Freeland kon haast haar tranen niet bedwingen toen boze Walen in oktober 2016 stokken in de CETA-wielen staken.

 

Maar wat zegt progressief Canada zelf? Er kwam zonet een rapport over de Oceaan gewaaid, uitgaand van The Council of Canadians-Le Conseil des Canadiens, een progressieve koepel die campagnes voert rond watervoorziening, eerlijke handel, groene energie, openbare gezondheidszorg en ‘a vibrant democracy’; veel kans dat progressief Europa zich hierin beter herkend dan de vrijhandelstrijders van de Berlaymont.  Het rapport is getiteld “The CETA Deception 2.0: How the Trudeau government is misrepresenting CETA” [Het CETA-bedrog 2.0: Hoe de regering Trudeau CETA verkeerd voorstelt].  Een korte voorstelling van het rapport (in het Engels) vindt u hier. Daarin worden 10 ‘mythes’ geanalyseerd uit een document van de Canadese overheid, “Myths and Reality”. De conclusie luidt als volgt:

 

 

 

CETA is een bedreiging voor het recht om regulerend op te treden in het publiek belang, en voor de mogelijkheid voor regeringen onder controle te behouden over vitale natuurlijke hulpbronnen en overheidsdiensten. CETA geeft aan buitenlandse investeerders buitengewone rechten en macht, en in ruil waarvoor? De beloofde economische voordelen van CETA blijven een illusie. Een recente studie toonde aan dat CETA zal leiden tot jobverlies, een nettoverlies in overheid zijn komen, en meer ongelijkheid zowel in Canada als de EU.
De Canadese procedure voor de goedkeuring van CETA was ondemocratisch. De regering Trudeau kwam met het wetsvoorstel C-30 voor de implementatie van CETA de dag na de ondertekening. Dat is strijdig met de parlementaire procedure die 21 dagen vereist voor nieuwe wetgeving. De werkzaamheden in de Commissie werden als “onredelijk kort” beschreven, waarbij alleen geschreven tussenkomsten van de getuigen werden in beschouwing genomen.
Het debat over CETA is helemaal niet achter de rug. In de EU moeten 38 lidstaten en/of regio’s het akkoord ratificeren. Vier regionale regeringen in België zijn van plan de ratificatie te weigeren tenzij hun bekommernis om de Investeerder-staatsarbitrage (ISDS) wordt aangepakt. ISDS zal niet toegepast worden bij de voorlopige inwerkingtreding. Dat is een positieve ontwikkeling, maar het gaat niet ver genoeg om mensen in planeet te behoeden voor de schade die CETA zal berokkenen.
Indien geratificeerd zal CETA op een oneerlijke manier beperkingen opleggen aan lokale overheden bij de aankoop van goederen en diensten, de prijs van geneesmiddelen met honderden miljoenen dollar doen stijgen voor de openbare gezondheidszorg, de druk verhogen voor nog meer privatisering van de lokale waterbevoorrading, transport en energie, en aan bedrijven de macht toekennen om regeringen te dagvaarden voor een beleid dat hun winsten zou aantasten. Het geheim onderhandeling sproces in het akkoord dat meer de bedrijven dan de burgers ten goede komt is een belediging voor de democratie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Voor de burgers in Canada en Europa is er een duidelijke optie: CETA verwerpen vooraleer het geratificeerd is.

Voetnoten

  1. Zie Ander Europa,  Protest tegen CETA meer dan ooit nodig.
  2. Indien CETA op EU-vlak goedgekeurd wordt door de Raad en het Europees Parlement, zal het grootste gedeelte ervan in werking treden, alhoewel het nog niet geratificeerd is door de nationale parlementen! Hieraan ziet men hoe ondemocratisch en diep-liberaal het DNA van de EU gekleurd is.
  3. Wie meent dat er twijfelaars zijn in andere partijen kan hun adres hier opzoeken.  
  4. De man heeft zijn charmes, en zal niet betrapt worden op een trumpiaans racistisch macho discours. Maar hij was er wel als de kippen bij om Trumps beslissing toe te juichen om het fel omstreden pijplijnproject van Keystone XL terug op te starten nadat Obama het had stilgelegd.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk