Komende evenementen

Europese top 18-19 oktober: verwachte conclusies

18 oktober 2012 – De nieuwssite Euractiv kon reeds de kladversie vastkrijgen van de conclusies die morgenavond als besluit van de top zouden bekendgemaakt worden. U kunt het document (in het Engels) hier downloaden.

Het Europees parlement en de Raad worden opgeroepen het 2-pack zo vlug mogelijk goed te keuren. Over dit verlengstuk van het beruchte ‘sixpack‘, dat sommige elementen van het Begrotingspact bevat, berichtten we reeds eerder.

Het belangrijkste wordt ongetwijfeld de discussie rond het ‘Plan Van Rompuy’, nl. de nota ‘Naar een echte economische en monetaire unie‘ die hij op de top van 28-29 juni voorstelde. We stippen hierover enkele punten uit de uitgelekte ‘conclusies van morgen’ aan:

  • De geruchten over plannen om voor aparte inkomsten voor de eurozone te zorgen worden bevestigd. Deze weg moet verder worden onderzocht, staat er. De indruk dat er wel 27 lidstaten zijn, maar dat de EU eigenlijk de eurozone is (of juister nog, de camarillaĀ  die daarin de beslissingen neemt) wordt weer eens bevestigd.
  • Het zou de Eurogroep (ministers van financiĆ«n van de eurozone) zijn die de criteria vastlegt voor bankkapitalisaties via het Europees Stabiliteitsmechanisme ESM (het “Europese IMF”) [p.9, punt 12]. De kwestie is allesbehalve een technische aangelegenheid; de vraag is immers of er moet betaald worden met een nieuw soberheidspakket telkens op het ESM beroep wordt gedaan (om … de banken van kapitaal te voorzien). Deze kwestie is voor Spanje en IerlandĀ  momenteel van zeer groot belang.
    Men is dus van plan een dergelijk belangrijke beslissing over te laten aan een onverkozen club van financieministers. En onder hen hebben Duitsland, Finland en Nederland al eerder aangegeven dat de ‘bankenunie’ eerst moet op poten staan om het ESM te laten operationeel worden; dat kan nog eventjes duren …
  • Een plan voor de verdere machtsovername door de EU-bureaucratie ligt vervat in punt 15 :

    “The smooth functioning of EMU (…) requires stronger coordination, convergence and enforcement of economic policy. In this respect, the idea of the euro area Member States entering into individual arrangements of a contractual nature with the EU institutions on the reforms they commit to undertake and on their implementation should be explored. Such arrangements could be linked to the reforms identified in the country-specific recommendations adopted by the Council and build on EU procedures.

    Als men weet hoe dwingend de zogenaamde ‘aanbevelingen’ van de Europese Commissie nu in de praktijk al zijn (lonen, indexering, pensioenen, werkloosheidsreglementering …), wat zou het dan worden bij individual arrangements of a contractual nature ?

Natuurlijk zullen de conclusies van de Top voorzien worden van enkele schaamlapclausules, waarmee ministers en politici zich kunnen redden. Zo staat er dat “sterke mechanismes voor democratische legitimering nodig zijn”, en dat een “versterkte rol van de sociale partners kan overwogen worden”. Maar deze zinsneden kunnen met een simpele knip-en-plak-operatie uit vroegere EU-teksten worden gehaald, men weet wat ze waard zijn. (hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk