Komende evenementen

FNV onomwonden tegen internationale handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA

door Willem Bos, 13 maart 2015

Het ledenparlement van de FNV, de Federatie Nederlandse Vakbeweging, heeft zich na uitvoerige discussie duidelijk uitgesproken tegen de internationale verdragen TTIP, CETA en TiSA waarover al geruime tijd door de EU achter gesloten deuren wordt onderhandeld met de VS en Canada. Het parlement heeft ook besloten dat de FNV actief campagne gaat voeren tegen deze verdragen.

De FNV spreekt zich uit tegen totstandkoming van internationale handelsverdragen als TTIP en CETA (en ook het ontwerp TiSA verdrag (…)). Dit soort handelsverdragen zou alleen tot stand moeten komen als voldaan is aan een aantal stopcruciale voorwaarden‘, schrijft de vakcentrale in een brief aan de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer.’ (…) de FNV (is) van opvatting dat de onderhandelingen over TTIP dienen te worden opgeschort en het CETA-verdrag niet zou moeten worden geratificeerd‘, zo gaat de brief verder. De vakcentrale voert een aantal argumenten aan voor haar stellingname.

Geen banen

Op de eerste plaats bestrijdt ze de opvatting dat het TTIP-verdrag banen op zal leveren. ‘Minister Ploumen verwachtte een jaar geleden 1,4 tot 4,1 miljard Euro extra voor Nederland, en bevestigt nu opnieuw deze positieve verwachting. Dat klinkt goed, maar de FNV vindt deze cijfers niet geloofwaardig. Bij deze voorspellingen is uitgegaan van de meest positieve en onwaarschijnlijke scenario’s. De banen en groei zouden ook pas op langere termijn en over een langere periode gerealiseerd worden.’

Verslechtering werknemersrechten

Op de tweede plaats merkt de FNV op dat de bescherming van werknemersrechten door de verdragen ondermijnd zal worden. ‘De FNV vreest dat er zonder harde garanties een negatieve druk op de Europese rechten zou kunnen uitgaan‘, waarbij ze er op wijst dat de VS maar 2 van de 8 fundamentele ILO verdragen (Internationale Arbeidsorganisatie) heeft getekend en dat in de VS ‘de verdragen over vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen ernstig worden geschonden. Dit kan leiden tot situaties van oneerlijke concurrentie met Amerikaanse bedrijven die werknemers onderbetalen en uitbuiten, hetgeen vervolgens weer kan leiden tot een neerwaartse spiraal in Europa.

Tegen ISDS

Heel expliciet keert de FNV zich tegen het zogenaamde Investor-State Dispute Settlement (ISDS), zowel in TTIP als in CETA, dat buitenlandse bedrijven toegang geeft tot een apart arbitragesysteem. Ze kunnen daar een overheid aanklagen wanneer deze een besluit neemt waarvan het bedrijf schade ondervindt en hoge schadeclaims indienen. Ook als dat een democratisch genomen besluit is, bedoeld om bijvoorbeeld het milieu of werknemersrechten te beschermen.

De FNV benadrukt ook dat de publieke dienstverlening niet onder druk mag komen te staan en dat maximale transparantie en democratische controle noodzakelijk is en dat er nu onvoldoende waarborgen voor democratische beïnvloeding en besluitvorming zijn.

Publiekscampagne

De FNV beperkt zich niet tot het uitdragen van haar standpunt. Het ledenparlement heeft ook besloten: ‘budget vrij te maken voor een campagne tegen CETA, TTIP en TiSA, direct de reeds gestarte Europese handtekeningenactie tegen TTIP onder de aandacht te brengen om zo de achterstand wat betreft informatievoorziening in te halen, een werkgroep in te stellen voor (kader)leden die zich intensief met deze onderwerpen gaat bezig houden. Professionele ondersteuning vrij te maken voor een campagne en promotiemateriaal, waarbij sociale  media zoals Youtube worden ingezet om uit te leggen wat de gevolgen zijn, om zo kaderleden, leden en de maatschappij in de brede zin van het woord te informeren, organiseren en indien nodig te mobiliseren.

Tot nu toe werd de campagne tegen TTIP en de andere verdragen in Nederland vooral gevoerd door een zeer actieve groep mensen van verschillende NGO’s. Het ziet er naar uit dat deze stugge actievoerders met het besluit van de FNV op een flinke versterking kunnen rekenen.

Gratis krant

Wie zich verder wil informeren over deze problematiek of direct aan de slag wil met het informeren van anderen kan uitstekend terecht bij de gratis krant over de verdragen die hier als pdf  en  hier als issuu-bladerboekje gedownload kan worden. Voor papieren exemplaren van de krant mail naar:  info@globalinfo.nl

[Dit artikel verscheen ook in Grenzeloos.]

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk