Komende evenementen

Franse PS: 50 miljard bezuinigen en kampanje voeren tegen het bezuinigingsbeleid

door Herman Michiel, 20 april 2014 

Verleden donderdag lanceerde de Franse socialistische partij (PS) haar Europese verkiezingscampagne met een grote meeting in de Parijse Cirque d’Hiver. De PS kreeg de steun van een aantal Europese sociaal-democratische politici, waaronder de Tsjechische premier¬†Bohuslav Sobotka, de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz (Duitse SPD) en Elena Valenciano,¬† lijsttrekster¬† voor de Spaanse sociaal-democraten (PSOE).

Door de diverse sprekers werd hard van leer getrokken tegen het Europees soberheidsbeleid, de besparingen op de kap van de gewone burger, het ondemocratische, asociale Europa. Prima, ware het niet dat president Hollandes nieuwe premier Manuel Valls de dag ervoor een Frans soberheidsplan had bekendgemaakt om tegen 2017 50 miljard euro te besparen : 10 miljard in de ziekteverzekering en 11 miljard in andere sociale uitgaven, nog eens 11 miljard bij de regionale besturen, vermindering van het ambtenarenbestand en bevriezing van hun nominaal loon (wat achteruitgang van de koopkracht betekent), enz. Een van de doelstellingen is de werkgeversbijdragen met 30 miljard te verminderen…

De groteske tegenstelling tussen de verkiezingsslogans en het re√ęle beleid is op dit soort propagandameetings meestal geen beletsel voor enthousiast applaus vanuit een publiek van aficionados. Maar deze keer was het zonder de aanwezigheid van een groepje Spaanse jongeren gerekend. Toen Elena Valenciano het woord wilde nemen, ontvouwden ze een spandoek met de tekst “Het soberheidsbeleid in Europa is ook uw fout” (zie video).

Deze actievoerders behoren tot de Marea Granate (“Dieprode Golf”), een netwerk van Spaanse jongeren die zich gedwongen zagen hun land te verlaten wegens economische redenen; niet verwonderlijk gezien de Spaanse jeugdwerkloosheid 60% bedraagt. De naam Marea Granate refereert naar twee andere verzetsbewegingen in Spanje, de Marea Blanca (Witte Golf, ziekenhuispersoneel dat zich verzet tegen de besparingen in de ziektezorg) en de Marea Verde (Groene Golf, in het onderwijs). Dieprood verwijst naar de kleur van het emigratiepaspoort.
Hieronder onze vertaling van de verklaring van Marea Granate bij hun actie.

 

marea_granate

Vandaag luidt de slogan van de Europese socialisten in Parijs: “Het Europees soberheidsbeleid is een vergissing“. Met Marea Granate Paris klagen wij de verregaande hypocrisie van deze uitspraak aan. Akkoord dat het soberheidsbeleid een grove fout is, maar een fout waarvoor de Europese socialistische partijen medeverantwoordelijk zijn.

In augustus 2011 werd de Spaanse grondwet gewijzigd (Art. 135) om het begrotingsevenwicht van de centrale regering te garanderen en absolute prioriteit te verlenen aan het betalen van de staatsschuld. Deze hervorming werd mogelijk gemaakt door een akkoord zonder voorgaande tussen de toenmalige socialistische regering en de Partido Popular die nu regeert.

Deze grondwetswijziging werd inderhaast doorgevoerd, zonder voorafgaand publiek of parlementair debat, zonder de kans te geven aan de burgers om de gevolgen daarvan te evalueren en daarover te beslissen. Het begrotingsevenwicht grondwettelijk vastleggen beperkt de mogelijkheid om een alternatieve economische politiek te voeren, via bv. fiscale prikkels en overheidsinvesteringen, en het stelt het soberheidsbeleid voor als de enige mogelijkheid om uit crisis te raken.

Bovendien worden door de voorkeur voor het afbetalen van de schuld ten nadele van overheidsinvesteringen de basisdiensten aangetast, zoals gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen en sociale bescherming.

In Frankrijk ondergaan we nu een golf van sociale besparingen terwijl de burgers worden opgeroepen tot “verantwoordelijkheidszin en solidariteit”. De maatregelen die Manuel Valls aankondigde (bevriezing van de pensioenen en sociale uitkeringen, blokkering van de ambtenarenlonen) brengen ons de dwalingen in herinnering van de voormalige regering Jos√© Luis Rodr√≠guez Zapatero in 2010. Het scenario herhaalt zich: vanaf de tribunes roepen de socialistische politici dat het soberheidsbeleid een fout is, maar als ze in een regering zitten maken ze soberheidswetten.

Dit neoliberaal beleid, in heel Europa gevoerd door regeringen van divers pluimage, leidt tot verarming van een groot deel van de bevolking en tot de afbraak van de welvaartstaat.

Het soberheidsbeleid is een vergissing, maar het volstaat niet dat te herhalen tijdens verkiezingscampagnes, regeringen moeten er ook naar handelen.

Marea Granate Paris

Contact: paris@mareagranate.org
website: mareagranate.org

 

Reacties plaatsen niet mogelijk