Komende evenementen

Internationale vakbonden over Oekraïne

16 maart 2014 – De internationale vakbonden, waaronder het Europees vakverbond, publiceerden een vijfpuntenplan voor de Oekraïne. Je kan er wel wat kanttekeningen bij maken.
Zo wordt opgeroepen voor de “terugtrekking van alle gewapende troepen”. Wat wordt hiermee bedoeld? Als hiermee bedoeld wordt dat de Russische troepen de Krim moeten verlaten, waarom wordt dit dan niet expliciet zo gesteld? Of worden hiermee ook allerlei gewapende milities geviseerd? Of bedoelt men ook dat de regering in Kiev niet militair mag ingrijpen in de Krim?
De vakbonden roepen ook op tot economische hulppaketten van de EU en de internationale financiele instellingen. Waarom wordt Rusland a priori uitgesloten van een internationaal hulpplan? Staat het voor de vakbonden vast dat Oekraïne in de Westerse invloedssfeer thuis hoort? En waarom wordt niet uitdrukkelijk gesteld dat deze economische hulp niet gekoppeld mag worden aan anti-sociale voorwaarden? Dat zou geen overbodige luxe zijn, want het IMF is al in de Oekraïne om te bestuderen welke voorwaarden aan een “hulppakket” verbonden moeten worden! (fs)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk