Komende evenementen

Kladversie Budgetpact

19 december 2011 – De Europese Raad publiceerde een kladversie van het verdrag (in het Engels) waartoe ze op de top van 8-9 december besloten, hun zogenoemd ‘budgettair pact’. Naast reeds bekende bepalingen (begrotingen in evenwicht of met overschot, maximaal deficit van 0,5%, begrotingsdiscipline ingeschreven in nationale wetgeving) bedacht men nog een sympathiek verdragsartikel 8, dat veel zal bijdragen tot de Europese samenwerking: een lidstaat kan een andere lidstaat voor het Europees Hof van Justitie dagen als het van oordeel is dat de andere lidstaat de budgettaire discipline niet respecteert; het Hof van Justitie spreekt daarover dan een bindend vonnis uit. (hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk