Komende evenementen

Laatste nieuws over CETA in het Europees Parlement

Paul-Emile Dupret, medewerker van de linksradicale fractie GUE/NGL in het Europees Parlement, laat ons het volgende weten over de parlementaire behandeling van CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada.

[Ter verduidelijking: Vooraleer het Europees Parlement in plenaire zitting stemt over de goedkeuring van een verdrag zoals CETA, wordt het eerst besproken in diverse parlementaire commissies (bestaande uit een vijftigtal europarlementariƫrs uit de verschillende fracties) die een standpunt bepalen. Die standpunten zijn niet bindend, maar ze zijn richtinggevend voor de uiteindelijke stemming in plenaire zitting.]

 

Het resultaat tot dusver van de stemming over CETA in de parlementaire commissies was een goedkeuring in de Commissie Buitenlandse Zaken (AFET), een afwijzing in de Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) en een goedkeuring in de Commissie Milieu (ENVI).

Er komt een debat over CETA in de Commissie voor internationale handel (INTA) op maandag 23 januari te 15:30 uur, en een stemming op 24 januari te 10:00 uur. (*)

Het staat nog niet vast wanneer de stemming in plenaire zitting van het Parlement zal plaats vinden. Tot nog toe was dat gepland voor 15 februari in Straatsburg, maar het zou verschoven worden naar 15 maart op voorwaarde dat de Canadese premier Trudeau op die dag naar Straatsburg komt.

De uiteindelijke beslissing over de vergaderagenda voor februari zal genomen worden door de conferentie van de voorzitters van het Europees Parlement op 9 februari.

Op 21 januari zullen er tal van acties tegen CETA plaats hebben in een groot aantal Europese steden. In Brussel is dat om 14:00 uur bij het Centraal Station in Brussel (zie https://www.facebook.com/events/1615316968777321/). Er zullen in Brussel ook boerenprotesten zijn op maandag 23 januari ’s morgens.

GUE/NGL lanceert een raadpleging voor een resolutie vanuit het volk over CETA. De resolutie werd opgesteld door Anne-Marie Mineur (SP Nederland) en zal ter goedkeuring aan het Europees Parlement voorgelegd worden parallel met de instemmingsresolutie. Het idee is om de ‘volksresolutie’ te verrijken met voorstellen vanuit de civiele maatschappij en de sociale bewegingen. U kunt de ontwerptekst hier vinden. Voorstellen kunnen gestuurd worden naar Anne-Marie Mineur (anne-marie.mineur@europarl.europa.eu ) of Sahar Nasiri (sahar.nasiri@europarl.europa.eu).

(*) Toegevoegd op 25 januari: INTA stemde in meerderheid voor CETA. Hoe de commissieleden stemden kan men hier bekijken. De twee groene en de drie linksradicale (waaronder Anne-Marie Mineur, SP)Ā  vertegenwoordigers stemden tegen.Noteer dat de sociaaldemocraten verdeeld stemden, 5 voor, 5 tegen (waaronder de Belgische Marie Arena, PS).Ā  Nochtans vermeldt het communiquĆ© van de sociaaldemocratische fractie S&D dat ze het standpunt goedkeurden; alleen de voorstanders komen in het bericht aan het woord. Men moet er dus niet aan twijfelen dat S&D zal oproepen om voor CETAĀ  te stemmen in de plenaire zitting van februari. (hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk