Komende evenementen

Linkse Eenheid en het Brexit-referendum

Links aan politiek doen kan soms tot lastige keuzes leiden. Dat was het geval voor Die Linke en de goedkeuring in de Bundestag van de financiĆ«le steun aan Griekenland. Een dilemma, aangezien rechtse demagogen tegen de goedkeuring van steun aan de ‘luie’ Grieken waren, maar die steun anderzijds niet de Grieken maar Europese banken ten goede komt 1. Een gelijkaardig dilemma stelde zich eveneens voor links in Nederland, waar rechtse krachten een referendum afdwongen over de goedkeuring van het associatieverdrag tussen de EU en OekraĆÆne. Rechtse demagogen zijn tegen, de rechtse regering is voor…

En nu moeten linkse krachten in Groot-BrittanniĆ« ook een moeilijke keuze maken aangaande het referendum van 23 juni over de vraag of de Britten al dan niet in de Europese Unie moeten blijven. Rechtse demagogen zijn voor Brexit (uitstap), de rechtse Cameron en de financiĆ«le machten van de City zijn tegen, links hekelt van oudsher het neoliberale Europees beleid…

We publiceren hieronder in Nederlandse vertaling het standpunt daarover van Left Unity, een in 2013 opgerichte links-radicale partij. Op haar congres in november 2015 bestempelde Left Unity de EU als een “reactionaire, onhervormbare instelling die tegen de werkende klasse gericht is”, maar de partij zal campagne voeren tegen Brexit. Dat de keuze niet vanzelfsprekend is bewijst het standpunt van de beweging Trade Unionists against the EUĀ  ; die maakt wel dezelfde analyse van de EU, maar is voor Brexit.

 

Een ander Europa is mogelijkLeft Unity

Left Unity en het EU-referendum

Eerste minister David Cameron heeft het referendum voor EU-lidmaatschap aangekondigd voor 23 juni. Left Unity zal campagne voeren om te ‘Blijven’ (Remain) en samenwerken met Another Europe is Possible.
Men kan zware kritiek uitbrengen op de Europese Unie, maar helaas ligt aan de basis van dit referendum niet de hoop om de EU rechtvaardiger, democratischer en egalitairder te maken. Dit referendum komt voort uit een breed opgezette campagne van racisme en onverdraagzaamheid tegenover migranten, met de bedoeling het vrij verkeer van personen, zoals door de EU voorzien, terug te schroeven. UKIP en de harde rechtervleugel van de Tories beweren dat lidmaatschap van de EU Groot-BrittanniĆ« doet ‘overspoelen’ met migranten door de vrijheid van personenverkeer in het EU-beleid. Dit beleid laat wel toe dat 1,8 miljoen Britten in andere lidstaten van de EU leven.

Cameron heeft onderhandeld met de leiders van de EU om een betere ‘deal’ te krijgen voor de Britten, maar in plaats van meer democratie en aansprakelijkheid van de instellingen van de EU, of het in vraag stellen van de desastreuze besparingspolitiek die op de EU weegt sinds het verdrag van Maastricht in het begin van de jaren ’90, richtte hij zijn pijlen op de rechten van migranten.

Wie het bilan maakt van wat Cameron bereikte met zijn onderhandelingen geraakt niet verder dan een kleinzielige rancuneuze aanval op de vrijheid van beweging, waarmee hij aansluit bij de agenda van uiterst rechts.
Hij heeft bedongen dat migranten geen beroep kunnen doen op arbeidsgebonden rechten gedurende vier jaar, een zogezegde ‘noodstop’ die tot zeven jaar kan verlengd worden. Hij heeft ook een vermindering bedongen in de kinderbijslag die aan migrantenkinderen wordt betaald, gereduceerd tot het niveau van het land waar het kind verblijft. Dit gaat in tegen het feit dat deze mensen naar Groot-BrittanniĆ« komen om hard te werken, bijdragen tot onze economie en belastingen betalen volgens ons systeem. Deze bestraffing in de kinderbijslagen is een schande, een aanslag op kinderen, hun gezondheid en ontwikkeling.

Wij verwachten een groot vertoon van racisme en xenofobie gedurende het verloop van deze referendumcampagne. Ook vluchtelingen die van buiten Fort Europa komen zullen het doelwit worden, niettegenstaande het feit dat de Britse regering hen de rug toekeert, en dat hun extreme ellende vaak haar oorsprong vindt in het mislukt buitenlands beleid van Groot-Brittanniƫ en haar bondgenoten in het Midden-Oosten.

Left Unity zal al het mogelijke doen om aan de zijde van migranten en vluchtelingen te staan. We zullen samenwerken met anderen in Europa om mensen te verwelkomen die uit hun huis werden verdreven door een kapitalistische crisis en oorlog.
Stemmen om eruit te stappen zal geen ruimte creƫren voor een socialistisch Europa. Het uiteenvallen van de EU zou op rechtse, onverdraagzame en nationalistische basis gebeuren. Het zou een Europa worden van Le Pen, Farage, Orban en andere rechtse krachten.
Daarom zeggen wij dat een ander Europa mogelijk is, daarom werken wij solidair samen voor een sociaal Europa, met meer mensenrechten en een hogere levensstandaard. Daarom zeggen wij ook dat er geen nationale oplossingen bestaan voor de Europese crisis.

Felicity Dowling, de woordvoerster van Left Unity, vatte het zo samen:

“We staan aan de zijde van degenen die het meest te verliezen hebben bij het EU-referendum: kinderen van arbeiders die kinderbijslag verloren, migranten waarnaar nog meer modder zal gegooid worden naarmate de campagne vordert.
We staan aan de zijde van de tienduizenden die vluchten uit Syriƫ, Irak en elders.
We staan aan de zijde van Britse en Europese arbeiders.”

21 februari 2016

 

 

 

 

Voetnoten

  1. Zie ons bericht van 4 maart 2015,“Een (mogelijk) antwoord op een politiek vraagstuk”.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk