Komende evenementen

Manifest van de EuroMarsen 2015

Voor een Europa van de mensen, niet van het kapitaal!

Logo Euromarsen NL

Steeds meer mensen, burgers van de zogenaamde Europese ‘Unie’, verliezen van de ene dag op de andere hun baan, of men zit aan hun recht op degelijke huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs of pensioen. De zogenoemde financi√ęle crisis was het perfecte excuus van het geglobaliseerd kapitalisme om de rechten van de burgers tot een minimum te herleiden en de democratie te ontmantelen.

We weten wie de onderdrukker is: het zijn de superrijken met hun traditionele tirannieke macht, die nu de vorm aangenomen heeft van het financieel totalitarisme van hun banken, die grote sier maken met ons spaargeld. Maar we hebben ondertussen ook geleerd de politici te ontmaskeren die verkozen waren om het volk te dienen, maar zich ten dienste stellen van de geldmachten. Zonder enig democratisch respect stemmen ze hun Europese regels af op de bedrijfsbelangen en niet op die van de burgers.

 

  • Als onze vertegenwoordigers de democratie geofferd hebben op het altaar van de markten, dan is het tijd om te zeggen: ‘Genoeg is genoeg!’
  • Als de Trojka ons laat verdrinken in een illegitieme schuld die de overheid overnam van de banken, een schuld die wij nu zouden moeten terugbetalen tegen welke sociale kostprijs dan ook, tot en met slavernij toe zoals in Griekenland, dan is het tijd om te zeggen: ‘Genoeg is genoeg!’
  • Als aan de landen van Zuid-Europa in naam van de Monetaire Unie en het Pact voor de Euro de mogelijkheid ontzegd wordt om zelf een beleid uit te stippelen om de werkloosheid en de crisis te bestrijden, dan is het tijd om te zeggen: ‘Genoeg is genoeg!’
  • Als een meerderheid van de leden van het Europees Parlement ingestemd heeft met het voorstel om tot, een vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de EU TTIP te komen dat aan de multinationals zal toelaten om buiten iedere democratische controle te opereren, en zelfs regeringen voor uitzonderingsrechtbanken te dagen wegens het verdedigen van het algemeen belang tegen de vrije markt in, dan is het tijd om te zeggen: ‘Genoeg is genoeg!’
  • Als er in Europa belastingparadijzen zijn, opgezet voor de rijken, het grootkapitaal en de grote bedrijven, met instrumenten om belasting te ontwijken, fraude te plegen, duistere zaakjes te regelen, te speculeren en geld van de georganiseerde misdaad wit te wassen, dan is het tijd om te zeggen: ‘Genoeg is genoeg!’
  • Ons leefmilieu, de bossen, rivieren en zee√ęn, de lucht, alles gaat er op achteruit en er worden geen radicale effici√ęnte initiatieven genomen om een ramp te voorkomen en internationale afspraken na te leven. Het is dus tijd om te zeggen: ‘Genoeg is genoeg!’
  • Ze slagen er maar niet in maatregelen te nemen die de gelijkheid van man en vrouw garanderen, het seksisme uitroeien en het geweld tegen vrouwen be√ęindigen. Daarom zeggen we: ‘Genoeg is genoeg!’
  • Als ze fysische en wettelijke barri√®res opleggen (zoals de richtlijn over immigratie, de ‘schaamterichtlijn’) voor mensen die aan oorlog, miserie en ziekte willen ontsnappen, wanneer ze een racistisch, xenofoob Europa voorstaan zonder solidariteit, dan is het tijd om te zeggen: ‘Genoeg is genoeg!’
  • Als dit Europa meer waarde hecht aan financi√ęle belangen en de markten dan aan mensenrechten en sociaal welzijn, als openbare diensten (huisvesting, water, gezondheid, onderwijs, steun) geprivatiseerd worden en burgers verlaagd tot klanten met steeds minder sociale rechten wat vooral de meest kwetsbaren treft, dan is het tijd om te zeggen ‘Genoeg is genoeg!’

Er is niets terecht gekomen van het democratisch, egalitair, sociaal, verenigd en vredevol Europa waar zo naar verlangd werd na de Tweede Wereldoorlog. De huidige toestand voor de burgers en volkeren van Europa biedt geen enkel perspectief.

We bevinden ons duidelijk in een sociale noodtoestand voor de burgers, en de democratie is ons te dierbaar om aan de markten over te laten. Het is al een hele tijd dat de regeringen zich ontwapend hebben tegenover de markten, onder luid applaus van de media. Wij roepen de Europese bevolking op tot burgerlijk verzet tegen de dictatuur van de banken. De tijd is gekomen dat burgers hun historische roeping opnemen om in opstand te komen tegen de tirannie van de minderheid, met de eis voor een andere Europese Unie die ten dienste staat van de mensen, en niet van de markten.

Het is een uiting van deze opstand dat tal van sociale bewegingen, politieke organisaties en vakbonden gezamenlijk acties hebben opgezet van de volkeren van Europa: Euromarsen 2015. Tussen 1 en 17 oktober 2015 trekken we naar Brussel om een radicale verandering te eisen in het beleid van de Europese Unie.

In de Spaanse staat en elders in de Europese Unie roepen wij op tot acties, en we vragen burgers en organisaties om deel te nemen.

Europese burgers, laten we samen strijden tegen het Europa van het kapitaal, voor een democratisch, sociaal, solidair en ecologisch Europa.

Doe mee met de EUROMARSEN 2015
Gibraltar-Brussel, 1-17 oktober

¬°BASTA! OXI, ENOUGH!

Wij willen een ander Europa!

Meer informatie op      http://euromarchas2015.net  (euromarchas2015[at]gmail.com)

zie ook Bijstandsbond

 

Reacties plaatsen niet mogelijk