Komende evenementen

Minimumlonen 2021

29 april 2021 – WSI, een studiecentrum van de Duitse vakbonden,  bracht een nieuw rapport uit over minimumlonen in de EU (en ook een beetje daarbuiten: USA, Japan, Australië…): WSI Minimum Wage Report 2021. De auteurs, Malte Lübker en Thorsten Schulten, openen en sluiten hun studie met beschouwingen over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese richtlijn over minimumlonen. Ze menen dat het voorstel “een fundamentele paradigmashift betekent in de houding van de Europese Commissie over tewerkstellingsbeleid“, iets wat we sterk willen betwijfelen.

Maar voor de rest bevat de studie een interessant overzicht van de geldende minimum uurlonen op 1 januari 2021, zowel uitgedrukt in euro (zie grafiek hieronder) als in koopkracht, en ook als percentage van het mediane en het gemiddelde loon van het land in kwestie. Eisen i.v.m. minimumlonen worden immers meestal uitgedrukt als een percentage (50%, 60%) van de mediaan of van het gemiddelde.  Daarnaast ook gegevens over het aandeel werknemers dat door collectieve arbeidsovereenkomsten gedekt wordt (van 98% in Oostenrijk tot 7% in Litouwen), of hoeveel werknemers zouden gebaat zijn met een verhoging van het minimumloon tot de helft van het gemiddeld loon (6,8 miljoen in Duitsland!) of nog: hoeveel vermeerderde het reëel minimumloon (dus inflatie-gecorrigeerd) tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2021? Er zijn  twee landen waar het verminderde: de USA (-8,8%) en … België (-0,6%).

(hm)

Minimum uurloon (€) op 1 januari 2021 in diverse landen

 


 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *