Komende evenementen

Minimumlonen in de EU 2020

1 oktober 2020 – Eurofound, een EU-agentschap waarin regeringen, de Europese Commissie en de ‘sociale partners’ zitting hebben,  bracht in juni zijn jaarlijks overzicht van de minimumlonen in Europa uit, Minimum wages in 2020 – Annual review

 

Klikken om down te loaden (PDF, 86 blz.)

We lichten er enkele elementen uit. De onderstaande grafieken geven de evolutie (2010-2020) van het minimumloon  weer voor landen van de eurozone in reële prijzen (inflatie-gecorrigeerd, vandaar de fluctuaties die zich ook zonder aanpassing van het nominale minimumloon laten gevoelen). In de linkergrafiek vallen twee ‘spectaculaire’ evoluties op: in Griekenland viel het minimumloon in 2012 abrupt van ca. 850 € naar 650 €, terwijl dat in Spanje het voorbije jaar van ca. 850 € naar 1050 € steeg. Voor Nederland, België, Duitsland en Frankrijk is er weinig of geen vooruitgang, wat wel het geval was in de Baltische staten en Slovakije.

           

Evolutie van het reëel minimumloon (€) in een aantal eurolanden,  prijsniveau van 2015

 

In de niet-eurolanden van Oost-Europa was er wel een aanzienlijke verbetering, zoals onderstaande grafiek laat zien (in relatieve eenheden waarbij het niveau in 2010 op 100 wordt gesteld).

De opdeling eurolanden – niet eurolanden en de verschillende voorstellingswijze (euro / relatief) maakt het moeilijk zich een beeld te vormen van de algemene loonspanning binnen de EU. Een idee daarvan kan men wel krijgen aan de hand van de volgende grafiek, die het minimum-uurloon geeft  (2020) in euro (eventueel omgerekend voor niet-eurolanden) :

 

Bij de koplopers ligt dit rond 10 €/uur,  in Bulgarije daarentegen moet men het met 1,87 € doen.

Over deze spreiding van de lonen in de EU verscheen een ander Eurofound-rapport:  A picture of wage convergence in the EU. De beschouwde periode is 1995-2018. Er is in het rapport sprake van ‘convergentie’, en de verschillen zijn  misschien wat geringer geworden, maar dat is vooral door  de stagnatie of zelfs de achteruitgang van de lonen in West- en Zuid-Europa en een aanzienlijke groei in Oost-Europa (zie Fig. 2 van het rapport). Het zal wel geen toeval zijn dat Eurofound  naliet om een vergelijkende grafiek te geven waaruit de absolute loonverschillen tussen al de lidstaten blijken; dit is nochtans de achtergrond van  veel wat scheef loopt in de EU, zoals de blijvende misbruiken door detachering, schijnzelfstandigheid en zelfs quasi-slavernij  in een segment van de transportsector.

Dit bericht werd toegevoegd op het eind van ons overkoepelend artikel Minimumlonen in de EU. (hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk