Komende evenementen

Nieuwe gegevens over lonen, minimumlonen in de EU

 

23 maart 2023 – Het Europees Vakbondsinstituut ETUI bracht zijn jaarlijkse studie uit over de arbeidsverhoudingen in de EU, “Benchmarking Working Europe 2023“. De brochure (179 blz) kan in haar geheel gedownload  worden of men kan er een van de 6 hoofdstukken uitpikken:

1. Economic developments and policies in Europe in the shadow of the geopolitical and green transitions

2. Labour market and social developments in the EU: crises and recovery

3. Wages and collective bargaining: fighting the cost-of-living crisis

4. Europe’s energy crisis: a stress test for both the European Green Deal and the European Social Model

5. Social sustainability at work and the essential role of occupational safety and health

6. Europe in transition and workplace democracy: towards a strong Social Europe?

Hoofdstuk 3 handelt dus over lonen, minimumlonen, collectieve onderhandelingen en er zijn ook wat gegevens over stakingsactiviteit.

Zoals men kan verwachten van een publicatie van het Europees Vakverbond (waarvan ETUI de studiedienst is) is de algemene teneur er een van positieve vooringenomenheid t.o.v. de Europese Unie. Het mantra van het ‘Sociaal Europa’  kan daarbij natuurlijk niet ontbreken, noch het uitgangspunt dat “democratie een  basiswaarde (founding value) is van de EU, enzovoort. Desalniettemin zal de (Engelskundige) vakbondsmilitant er een hoop informatie vinden, onder andere in de 70 grafieken. (hm)

 


 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *