Komende evenementen

Oekraïne krijgt originele troika

25 maart 2015 – Het zo goed als bankroete Oekraïne krijgt financiële “hulp” van het IMF en de EU aan de normale voorwaarden: soberheid en neoliberale markthervormingen. Er is echter geen troika die toezicht houdt op de toepassing van deze vorwaarden.
De troika is een instelling op maat gesneden van de eurozone: via deze mengvorm van IMF, ECB en Europese Commissie werd een instelling opgericht buiten de Europese instellingen, die haar wil kon opleggen aan lidstaten van de eurozone, en waarbinnen de ECB en de Commissie konden opereren zonder enige democratische controle. In de Europese verdragen is van een troika geen sprake. De troika had aanvankelijk geen wettelijke basis binnen de EU. Pas na verloop van tijd werd er een legale mouw aan aangepast.
Maar voor een land buiten de eurozone zoals Oekraïne is een instelling zoals de troika niet dienstig. De website EU Observer merkte in een artikel echter scherpzinnig op dat Oekraïne beschikt over een soort “inwendige troika”. De voorwaarden voor de financiële hulp worden immers in het oog gehouden door de ministers van economische zaken en van financiën. De minister van economische zaken Abromavicius is een ‘durfkapitalist’ uit Litouwen, die studeerde in de VS, en de nationaliteit van Oekraïne pas verwierf op het ogenblik dat hij minister werd. De minister van financiën, Natalie Jaresko is een zakenbankier met Amerikaanse nationaliteit, die net als haar collega de Oekraiense nationaliteit maar verwierf samen met haar ministerszetel. Dit duo kan dus met recht en reden een “inwendige troika” worden genoemd. So much voor de nationale soevereiniteit van Oekraïne. (fs)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk