Komende evenementen

Oproep tot solidariteit met de bedreigde vrijwilligerskliniek in Athene

Militanten van de Franstalige Belgische socialistische vakbond CGSP ALR verspreiden het volgend bericht. De zelfbeheerde polikliniek van Elliniko (Athene) wordt in haar functioneren bedreigd door een uitwijzingsbevel (uiterlijk 30 juni) uit de gebouwen waar de kliniek sinds 2011 gratis medische hulp verleent. Deze zelfbeheerde kliniek, en gelijkaardige initiatieven in het door de Troika geterroriseerde Griekenland, wekten de bewondering op tot ver buiten Griekenland (zie o.a. onze boekvoorstelling “De Griekse poliklinieken in zelfbeheer”)  en gaven ook aanleiding tot verschillende solidariteitsacties. Ook CGSP ALR (openbare diensten, locale en regionale besturen, waaronder openbare ziekenhuizen) nam in Brussel het initiatief daartoe, verzamelde middelen en bezocht de polikliniek.

We geven hieronder de vertaling van hun oproep tot solidariteit met de bedreigde vrijwilligerskliniek:

 

Op 31 mei 2018 heeft het semi-gouvernementele agentschap Elliniko A.E. een uitwijzingsbevel  gestuurd naar de Grootstedelijke Sociale Kliniek Elliniko (GSKE), die ten laatste op 30 juni 2018 de lokalen moet verlaten opdat Elliniko A.E. de eigendommen aan een koper zou kunnen overmaken. In 2016-2017 hadden CGSP ALR en andere verenigingen gemobiliseerd om dit sociaal centrum te ondersteunen in het kader van een solidariteitcampagne met Griekenland en tegen het soberheidsbeleid in de gezondheidszorg. Wij zijn er zwaar door aangedaan dat onze kameraden vandaag bedreigd worden met uitdrijving. We drukken onze volledige solidariteit uit met onze kameraden en het fantastisch  werk dat ze sinds jaren verrichten.

Tot op de dag van vandaag heeft men hun geen enkel alternatief voorstel gedaan om de kliniek op een nieuwe plaats te vestigen. Men heeft hun opdracht gegeven om de deuren te sluiten en onmiddellijk een punt te zetten achter hun intense activiteit ten voordele van de gemeenschap. Sinds december 2011 hebben ze 7366 patiënten behandeld en 64.025 consultaties gedaan. Ze zijn in Griekenland ook pioniers  op het gebied van de recyclage van geneesmiddelen; dank zij de medicamenten die ze verzamelden werden door hen honderden organisaties overal in Griekenland geholpen. Ze hebben niet alleen hun eigen patiënten verzorgd, maar ze hebben ook medicamenten en medisch materiaal bezorgd aan andere sociale klinieken en aan openbare hospitalen, sociale diensten, en organisaties voor gehandicaptenzorg, crèches , vluchtelingencentra, en tal van andere instellingen. Het is een heel lange lijst, want iedereen die zich tot hen richtte vond gehoor bij de vrijwillegers van GSKE en hun medewerkers. Duizenden mensen, binnen en buiten Griekenland, hebben geneesmiddelen geschonken, medisch materiaal en hulppakketten.

Het initiatief trok journalisten aan van over de hele wereld, alsook universitaire en andere groepen die een initiatief wilden nemen als deze gratis kliniek. Allen wilden ze weten hoe het dispensarium georganiseerd was, hoe men te werk ging, enzovoort. De GSKE heeft in een geest van solidariteit en respect voor elk menselijk wezen iedereen geholpen die op hen beroep deed, en wees ervan overtuigd dat ze dit in de toekomst verder zullen doen.

Tijdens een in spoed bijeengeroepen algemene vergadering op 31 mei hebben de vrijwilligers beslist om de armen niet te laten zakken zonder strijd. Ze zouden trouwens hun  patiënten niet meer in de ogen durven zien als ze het gevecht zonder slag of stoot opgaven. Ze hebben verklaard dat ze de lokalen niet zullen verlaten en dat ze weerstand zullen bieden aan elke maatregel die hen belet hun taken uit te voeren, zolang er geen gepast alternatief is gevonden. Een primordiale plicht is en blijft het verzorgen van patiënten. Ze hebben verklaard: “We zullen niet lijdzaam toezien terwijl men voor onze ogen het resultaat vernietigt van zeven jaar inspanning. We hebben medicamenten en medisch materiaal verzameld ter waarde van honderdduizenden euro’s. Dat kan niet in de vuilnisbak gegooid worden, maar moet terechtkomen bij de patiënten ten voordele van hun gezondheid.”

CGSP ALR roept bijgevolg op tot een bijeenkomst op 11 juni te 13:45 uur voor de Griekse ambassade in Brussel (Karmelietenstraat, 10 Brussel 1000) ter ondersteuning van de strijd van onze kameraden. Te  14:00 uur zal een delegatie ontvangen worden door de consul.

Kom ons met velen ondersteunen!
Solidariteit is ons wapen!

U kunt een solidariteitsverklaring versturen naar

CLINIQUE SOCIALE MÉTROPOLITAINE D’ELLINIKO
TK16777, Elliniko,
Attiki,
Greece

Website: http://www.mkiellinikou.org/en/

Email: mkiellinikou@gmail.com

 

Reacties plaatsen niet mogelijk