Komende evenementen

Oproep van de eerste Assemblee der Assemblees van de Gele Hesjes

29 januari 2019

 

De Franse ‘gele hesjes’ zijn zich aan het beraden over actiemethodes, eisen en organisatie. In het weekend van 26-27 januari kwamen meer dan driehonderd van hen, vertegenwoordigers van een honderdtal kernen (‘assemblees’),  bijeen in Commercy (Oost-Frankrijk, in de omgeving Metz-Nancy). Ze stelden een Oproep op die nu circuleert onder de locale assemblees. Zoals zo vaak in de geschiedenis gebleken is, is de zelforganisatie van sociale oppositiebewegingen van cruciaal belang voor het welslagen ervan (wat ook blijkt uit het omgekeerde: door gebrek aan zelforganisatie kwijnen bewegingen weg, of ze verworden tot bureaucratische structuren die andere belangen gaan dienen).  We publiceren hier onze vertaling van hun oproep, die o.a. verscheen in L’HumanitĂ©.

Oproep van de eerste Assemblee der Assemblees van de Gele Hesjes

 

Zondag 27 januari 2019

 

Wij, de Gele Hesjes van de rotondes, de parkeerplaatsen, de pleinen, de assemblees, de betogingen, wij zijn bijeengekomen op 26 en 27 januari 2019 als ‘assemblee van de assemblees’, met ongeveer honderd delegaties die ingingen op de oproep van de Gele Hesjes van Commercy.

Sinds 17 november zijn wij, vanuit het kleinste dorp, van het platteland tot de grootste stad, in opstand gekomen tegen deze diep gewelddadige, onrechtvaardige en ondraaglijke samenleving. We laten ons niet langer doen! We verzetten ons tegen de hoge kosten, de precaire leefomstandigheden en de armoede. We willen een waardig leven, voor onze geliefden, onze families en onze kinderen. 26 miljardairs hebben net zoveel als de helft van de mensheid, dat is onaanvaardbaar.

Laten we de rijkdom delen in plaats van de ellende! Er moet een eind komen aan de sociale ongelijkheid! We eisen een onmiddellijke verhoging van de lonen, van de sociale minima, van toelagen en pensioenen, een onvoorwaardelijk recht op huisvesting en gezondheid, onderwijs en gratis openbare diensten voor iedereen.

Hiervoor bezetten we elke dag rotondes en organiseren we overal acties, demonstraties en debatten. Met onze gele hesjes eisen we het woord op, het woord dat we anders nooit krijgen.

En hoe reageert de regering daarop? Onderdrukking, minachting, zwartmakerij! Doden en duizenden gewonden, het massale gebruik van wapens, gerichte schoten die ons verminken en blind maken, ons verwonden en ons traumatiseren. Meer dan 1.000 mensen zijn al willekeurig veroordeeld en gevangengezet. En nu willen ze met de nieuwe zogenaamde anti-casseur wet ons doodeenvoudig beletten te betogen! We veroordelen alle geweld tegen demonstranten, zowel door de politie als door kleine gewelddadige groepen. Maar niets van dit alles zal ons stoppen! Demonstreren is een fundamenteel recht. Stop de straffeloosheid van de politie! Amnestie voor alle slachtoffers van onderdrukking!

En wat een schande, dit grote nationale debat, dat in werkelijkheid niets anders is dan een communicatieoefening van de regering met als bedoeling onze discussies en voornemens te instrumentaliseren! De echte democratie wordt beoefend in onze assemblees, op de rotondes, maar niet op televisie en niet in macrons pseudo-rondetafelgesprekken.

Eerst heeft hij ons beledigd en als vuil behandeld, nu presenteert Macron ons als een half fascistische, van haat druipende xenofobe bende. Maar we zijn precies het tegenovergestelde: we zijn noch racistisch, seksistisch noch homofoob, we zijn trots om samen te zijn in onze verscheidenheid, om een samenleving van solidariteit op te bouwen.

De diversiteit van onze discussies maakt ons sterk, op dit eigenste moment zijn er honderden assemblees waar eisen worden uitgewerkt en voorgesteld. Het gaat over echte democratie, over sociale en fiscale rechtvaardigheid, over arbeidsomstandigheden, ecologische en klimatologische kwesties en de beĂ«indiging van alle discriminatie. Een van de meest besproken strategische eisen en voorstellen is de uitroeiing van armoede in al zijn vormen, de transformatie van de instellingen (RIC 1, constituante, einde van de privileges van de parlementsleden …), ecologische transitie, (energieonzekerheid, industriĂ«le vervuiling …), gelijkheid en gelijke rechten van alle mensen, ongeacht hun nationaliteit (mensen met een handicap, gendergelijkheid, einde van discriminatie van arbeiderswijken, plattelandsgebieden en overzeese gebieden …).

Wij, Gele Hesjes, nodigen iedereen uit om zich naar eigen mogelijkheden bij ons aan te sluiten. We pleiten voor de voortzetting van de acties (acte 12 tegen politiegeweld voor de politiebureaus, acte 13, 14 …. 2), de voortzetting van de bezettingen van rotondes en de blokkade van de economie. We roepen op tot een massale en verlengbare staking vanaf 5 februari. We roepen op om overal comitĂ©s te vormen op de werkplaats, in de scholen en overal elders, zodat deze staking uitgaat van de basis, gesteund op de stakers zelf. Wat ons aanbelangt moeten we zelf in handen nemen! Blijf niet alleen, doe met ons mee!

We willen ons democratisch, autonoom en onafhankelijk organiseren! Deze assemblee van assemblees is een belangrijke stap die ons in staat stelt om onze eisen en actiemiddelen te bespreken. Laten we de handen in elkaar slaan om deze maatschappij te veranderen!

We stellen alle Gele Hesjes voor om deze oproep te verspreiden. Als een groep Gele Hesjes het met ons eens is, stuur dan uw akkoord naar Commercy. Aarzel niet om voorstellen te doen en te bespreken voor de volgende assemblees der assemblees die we al aan het voorbereiden zijn.

Macron, stap op!

De macht aan het volk, voor het volk en door het volk!

 

Oproep voorgesteld door de Assemblee der Assemblees van Commercy.

Ter goedkeuring in elke locale assemblee.

 

Voetnoten

  1. RIC: RĂ©fĂ©rendum d’initiative citoyenne, een vorm van directe democratie [Noot van de vertaler]
  2. De (grote) manifestaties van de Gele Hesjes worden aangeduid als actes, naar analogie met de bedrijven in een toneelstuk. Zo wordt op 2 februari in Parijs acte 12 gepland. [Noot van de vertaler] 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *