Komende evenementen

Right2Water bij Europese Commissie

water_mensenrecht18 februari 2014 – Gisteren ontmoette een delegatie van de campagne Right2Water Europees commissaris Maroš Šefčovič (institutionele relaties) en enkele europarlementsleden. Het is de eerste keer dat via het zogenoemde “Europees burgerinitiatief” (ook soms pompeus “directe democratie” genoemd) een voorstel wordt gedaan aan de Europese Commissie, in dit geval over proper water als een mensenrecht. De campagne werd gevoerd door een coalitie van vakbonden (waaronder het Europees Vakverbond, de Europese koepel van overheidsbonden EPSU)  en tientallen ngo’s  verenigd rond het initiatief Right2Water. Er werden 1,8 miljoen handtekeningen verzameld in 13 Europese landen, het grootste deel in Duitsland.

Met een dergelijke petitieactie, waarvan de mogelijkheid ingevoerd werd door het verdrag van Lissabon, hebben de initiatiefnemers het recht om een verzoek te doen aan de Europese Commissie. Right2Water vat de bedoeling als volgt samen:

“Water is een openbaar goed, geen handelswaar – We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.”

Binnen een maand zal de Commissie laten weten of ze het al dan niet  nodig vindt nieuwe wetgeving te introduceren die beantwoordt aan de vraag van de initiatiefnemers. Dit is dus wat de EU onder “directe democratie” verstaat. (hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk