Komende evenementen

Solidariteitsverklaring met Griekenland door Alter Summit

Alter Summit is een samenwerkingsverband tussen diverse vakbonden en sociale bewegingen in Europa, die samen ijveren voor een ander Europees beleid. De aanzet tot de samenwerking werd in juni 2013 gegeven met de organisatie van een ‘alternatieve top’ in Athene, en de publicatie van een gemeenschappelijk Manifest. Meer hierover op onze Alter Summit pagina.

Bij de recente bijeenkomst in Brussel (5-6 maart) werd een gemeenschappelijk standpunt goedgekeurd dat we hieronder in Nederlandse vertaling weergeven.

 

Geef Griekenland een kans

 

altersummit

Voor een democratie van onderuit, weg met de soberheidspolitiek

 

Brussel, 6 maart 2015

 

Korte analyse

 

 1. Het aan de macht komen van de SYRIZA-regering heeft een dubbele betekenis:
  – in Griekenland is het een kwestie van een antwoord te bieden aan de humanitaire noden, de sociale rechten te herstellen en te beginnen aan de heropbouw van een vernietigd en/of geprivatiseerd productieapparaat.
  – In Europa gaat het over het doorbreken van de unanimiteit rond de soberheidspolitiek en de hegemonie over de eurozone van het ordoliberalisme van de Duitse regering.
 1. Die twee uitdagingen mogen niet met elkaar verward worden, ook al is de ene een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor de andere. Een mislukking op het ene vlak zou bijna automatisch machteloosheid betekenen op het andere. En omgekeerd zou ’n overwinning op nationaal vlak de sociale bewegingen vooruithelpen in heel Europa.
 1. Er bestaan tegenstrijdige interpretaties van wat aan het gebeuren is. Het is prioritair om het conflict niet als nationaal (” Europa tegen Griekenland”) maar als een sociaal en politiek conflict voor te stellen. Een conflict met aan de ene zijde de belangen van de families van de werkende klasse, en aan de andere zijde de belangen van financiers, banken en grote bedrijven, die vertegenwoordigd worden door neoliberale regeringen en Europese instellingen.
 1. Een politiek en sociaal engagement van veel bewegingen en burgers is mogelijk en noodzakelijk. Wat betreft het politiek conflict dat zich momenteel op Europees vlak aan het ontwikkelen is, is het verzet, ook al komt het maar van een enkel land, de eerste stap naar een breuk met het soberheidsbeleid. Niemand twijfelt eraan dat het eerste gevecht het begin zal zijn van een langdurige confrontatie. Momenteel is inderdaad de Griekse regering de enige die een alternatief voorstelt, en haar projecten stoot op heel sterke veralgemeende weerstand. Concrete solidariteit met het Griekse volk en zijn organisaties is dubbel verantwoord:
 • Het is een eenvoudig gebaar van solidariteit met strijdende kameraden en met organisaties die we reeds lang ondersteunen.
 • Succes van de Griekse regering in haar antwoord op de binnenlandse noden zou haar ook sterk maken om actie te ondernemen op Europees vlak, wat perspectieven zou bieden voor verandering elders in Europa.

Ons standpunt

 

Alter Summit is een Europees netwerk van vakbonden en sociale bewegingen die samen strijd voeren tegen het soberheidsbeleid en voor een sociaal, ecologisch, feministisch en democratisch Europa. Onze visie op dat toekomstig Europa hebben we uiteengezet in het Manifest van Athene:

  1. We verdedigen het Griekse volk en zijn democratische beslissing om voor het programma van Thessaloniki te kiezen en het soberheidsbeleid en de trojka te verwerpen.
  2. We blijven steun verlenen aan Griekse sociale bewegingen en vakbonden, zowel in hun politieke strijd tegen het soberheidsbeleid en in hun concrete solidariteitsacties.
  3. We steunen de beslissing van de Griekse regering om zich te verzetten tegen het soberheidsbeleid en de antidemocratische inmenging van de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie, de Europese Raad en de Ecofinraad.
  4. We roepen nationale, regionale en lokale besturen en politieke vertegenwoordigers op om een maatschappijvisie te verdedigen die in overeenstemming is met het Manifest van Athene.
  5. We roepen de leden van het Europees Parlement en de regeringen van de EU-lidstaten, samen met de regionale en lokale besturen, op om het recht van de Griekse regering te verdedigen om het programma uit te voeren op basis waarvan ze verkozen werd, en elke vorm van druk en obstructie te verwerpen die ingaat tegen hun vrijheid van handelen.
  6. We zullen voortgaan om in heel Europa strijd te steunen en te organiseren tegen het soberheidsbeleid en voor democratie, waarbij we er ons van bewust zijn dat de verandering in Griekenland geen bedreiging is, maar een kans voor ons allen.

 

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk