Komende evenementen

TUC en Brexit

De Britse vakbondskoepel TUC hield deze week haar jaarlijks congres, en sprak daar natuurlijk ook over de Brexit. Wat op dit vakbondscongres beslist werd zal zeker wegen op de komende conferentie van Labour, binnen twee weken in Liverpool.

De TUC roept op tot een grote mobilisatie indien eenĀ no deal BrexitĀ dreigt, of indien het komt tot een akkoord met de EU dat niet beantwoordt aan de minimumeisen van de TUC (geen achteruitgang van arbeidsrechten en behoud van vlot handelsverkeer met de EU).

Het doel van deze mobilisatie is dan het afdwingen van nieuwe verkiezingen. Daarmee sluit de vakbond aan bij de lijn van Labour, dat ook aanstuurt op verkiezingen indien de onderhandelingen van Theresa May met de EU leiden tot een onaanvaardbaar akkoord.

De TUC laat echter ook de optie open van een nieuw referendum, dat niet uitgesloten wordt als optie indien de onderhandelingen tot een onaanvaardbaar resultaat leiden. De leiders van de TUC maakten echter meteen duidelijk dat zij zich ver houden van de Peoples vote campaign. Zij willen niets te maken hebben met Labourfiguren als Tony Blair of parlementslid Chuka Umunna, die alleen maar een referendum willen om zo gans de Brexit terug te draaien, en remainĀ alsnog te laten winnen.

Dat belooft dus voor het komende Labourcongres.

Overigens is het laatste nieuws dat de harde brexiteersĀ in de conservatieve partij het noorden kwijt zijn, zodat de kans groot is dat Theresa May er in slaagt aan te blijven, en in november een vaag akkoord te sluiten met de EU dat de deur opent voor een onderhandeld Brexit in maart 2019. De echte vraag is of dit akkoord daarna ook door het Britse parlement raakt: een coalitie van rechtse eurofielen in Labour en harde brexiteers binnen de Conservatieven zou dan alsnog een akkoord kunnen kelderen. Maar of het tot dergelijk diabolisch verbond komt vlak voor de fatidieke scheidingsdatum in maart 2019 is moeilijk voorstelbaar, en daarom lijkt het risico op een nieuw referendum ook klein.

Indien het akkoord wel door het Britse parlement raakt beginnen na maart 2019 de echte onderhandelingen over de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU, wat Jeremy Corbyn de gelegenheid zou geven bij de volgende Britse verkiezingen volop te gaan voor zijn Peoplesā€™ Brexit. (fs)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk