Komende evenementen

TUC over Brexit

9 september 2015 – Volgende week congresseert de Britse vakbondskoepel TUC. Een belangrijke vraag is de houding die de Britse vakbonden innemen in het referendum over het Brits lidmaatschap van de Europese Unie.
De spoorvakbond RMT zou een aantal vakbonden verzameld hebben die voor uittreding uit de EU zijn, en ook de grote vakbond GMB zou dergelijke stap overwegen.
Veel zal afhangen van de vraag of premier Cameron tijdens de voorafgaande onderhandelingen met de EU er op aanstuurt dat sociale regels van de EU niet gelden in het Verenigd Koninkrijk. Cameron weet dus dat hij voorzichtig moet zijn. Zo heeft hij al laten verstaan dat hij geen opt-out zal vragen uit het Sociaal Handvest dat nu is opgenomen in het EU-verdrag. Tot ongenoegen van hardliners in zijn eigen partij heeft hij laten weten dat het hier gaat om een symbooldossier dat toch geen gevolgen heeft.
Zijn minister voor Europa David Lidington heeft in een brief aan de TUC echter laten weten dat de Conservatieve regering wel vasthoudt aan de opt-outs die het verworven heeft uit de Europese richtlijn over de arbeidstijden (deze richtlijn is geen tioepassing van het Sociaal Handvest, maar werd uitgevaardigd in het kader van het gezondheids- en veiligheidsbeleid van de EU in het raam van de eengemaakte markt).
Zo geldt het maximum van de 48-urenweek niet in Groot-Brittannië, in die zin dat individuele werknemers er van kunnen afzien. Momenteel hebben 4,3 miljoen Britse werknemers ervoor “gekozen” in een week mogelijk langer dan 48 uur te werken, en dat aantal is de laatste jaren gestegen met 15 procent. De Britse conservatieven willen nu waarborgen dat deze Britse uitzondering behouden blijft.
De minister schrijft ook dat zijn regering niet blij is met een aantal uitspraken van het Europees Hof van Justitie over deze richtlijn in verband met de aanrekening van arbeidstijd wanneer werrknemers beschikbaar moeten zxijn (bijvoorbeeld medici die slapen in het ziekenhuis en oproepbaar zijn), inhaalrust en verlofgeld. De regering wil dat deze uitspraken niet gelden voor de Britten.
De Europese Unie is dus niet altijd zo dwingend als men na de Griekse crisis zou denken. Wanneer een Europese sociale maatregel niet bevalt kan een regering alsnog proberen daar onderuit te komen, en ook uitspraken van het machtige Europees Hof van Justitie mogen met een korrel zout genomen worden zodra ze in het voordeel van de werknemers uitvallen.
Dat wordt een interessante discussie op het congres van de TUC. (fs)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk