Komende evenementen

Twee brochures rond vrijhandelsakkoorden

Niettegenstaande het sterke verzet van burgers, vakbonden, milieu- en consumentengroepen tegen vrijhandelsakkoorden zoals TTIP en CETA, gaat de Europese Unie door met het onderhandelen van steeds nieuwe akkoorden. Maar ook het verzet daartegen houdt aan, onder andere met de verspreiding van degelijk onderbouwde informatie. Deze week verschijnen twee interessante brochures.

De consumentenrechtenorganisatie foodwatch¬† brengt samen met de Duitse milieuorganisatie Powershift¬†de brochure Trade at any cost? uit.¬† “De handelsverdragen die de EU wil afsluiten met Vietnam, Mexico, Indonesi√ę, Japan en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen, bevatten veel van dezelfde elementen die bij de handelsverdragen TTIP met de VS en CETA met Canada tot terechte kritiek leidden. De EU zet ook bij de lopende onderhandelingen in op omstreden geschillenbeslechtingsclausules tussen bedrijven en landen, en op ondemocratische comit√©s die de macht hebben om de handelsovereenkomsten te wijzigen -zonder dat daar democratische controle op mogelijk is. Het voorzorgbeginsel, een belangrijke waarborg voor de bescherming van consument en milieu, blijkt in geen van de verdragen die de EU wil afsluiten goed geborgd.” U kunt de brochure (64 blz) downloaden door op de afbeelding te klikken. Er bestaat ook een versie in het Frans.

 

 

Een tweede studie werd geco√∂rdineerd door de fractie van de linkse partijen (GUE/NGL) in het Europees Parlement en gaat over het vrijhandelsakkoord dat de EU aan het onderhandelen is met Japan, bekend als JEFTA. Er is o.a. een bijdrage door Etienne Lebeau, van de studiedienst van de Franstalige Belgische¬† bediendenbond¬† CNE, over de impact van JEFTA op de financi√ęle stabiliteit. Voorts over de gevaren voor milieubescherming, de privacy van persoonsgegevens en een Japanse bijdrage over de impact op landbouw, voedselveiligheid en dierenwelzijn.
Europarlementslid Helmut Scholz (Die Linke) stelt vast dat ook de Europese Commissie geleerd heeft uit het verzet tegen de vrijhandelsverdragen, in het bijzonder tegen de uitzonderingsrechtbanken (ISDS, ICS) waarmee investeerders hun ‘recht op winst’ kunnen laten gelden tegen overheden. JEFTA zal geen dergelijke rechtbank vermelden. Maar … dit zou opgenomen worden in een apart verdrag, zodat geen goedkeuring door nationale parlementen vereist zou zijn.

U kunt de brochure downloaden (klikken op afbeelding, 72 blz.) maar er kunnen ook gedrukte exemplaren verkregen worden door een mail te sturen naar GUE-medewerker Paul-Emile Dupret
(paul-emile.dupret[at]europarl.europa.eu). Vermeld uw postadres en het aantal gewenste exemplaren. (hm)

 

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk