Komende evenementen

Vóór de Eurogroep van 9 maart 2015

7 maart 2015 – Sinds het aantreden van de regering Tsipras in Griekenland wordt bij elke bijeenkomst van de ministers van financiën van de Eurozone (de ‘Eurogroep’) uitgekeken naar spectaculaire ontwikkelingen: zal Athene – vertegenwoordigd door financiënminister Varoufakis – volledig op de knieën gaan voor de eisen van de Europese autoriteiten, of wordt de breuk bezegeld? Op de bijeenkomst van de Eurogroep van 20 februari werd een vage deal voor de volgende 4 maanden bereikt, maar voor de uitbetaling van resterende gelden (7.2 miljard €) van het bailout-programma 2012-214  moet de regering Tsipras zich ondubbelzinnig plooien naar een ‘hervormingsprogramma’ zoals de vorige regeringen deden. Weliswaar deed Athene op 23 februari reeds aanzienlijke toegevingen (zie Over het Grieks bakzeil), die een gedeeltelijk inslikken van het verkiezingsprogramma inhouden, maar deze werden door het IMF, de Europese Centrale Bank (ECB) en de 18 andere leden van de Eurozone als onvoldoende beschouwd.

Alle tekenen van Griekse goodwill [1] ten spijt, zet de ECB, na haar slag onder de gordel van 4 februari,  haar chantage tegen Griekenland voort.  Grieks schuldpapier wordt niet meer als onderpand erkend voor leningen aan de Griekse banken, Griekenland kan niet deelnemen aan het ‘QE-programma’ [2], op 5 maart saboteerde de ECB de uitgifte van kortlopend Grieks schuldpapier (‘T-bills’). De normale financiële dienstverlening van de ECB aan de banken van een lidstaat van de Eurozone is vervangen door een ‘infuus’ (het ELA-systeem) waarvan de ECB permanent dreigt de toevoer af te snijden. ECB-voorzitter Draghi verklaarde uitdrukkelijk dat de kraan wijder open kan op voorwaarde dat Griekenland zich schikt naar de gekende voorwaarden.

Zal Griekenland maandag meer toegevingen doen, richting ‘gekende voorwaarden’ ? Dat is minder waarschijnlijk dan in februari. Op het centraal comité van Syriza, dat verleden weekend bijeen kwam, kreeg een motie van het Links Platform dat de toegevingen verwerpt 41% van de stemmen. Tsipras dreigde gisteren ook T-bills uit te geven zonder de toelating van Draghi. En polls geven het beeld van een toenemende steun van de bevolking voor de regering. De minister van financiën Varoufakis  stuurde gisteren in de aanloop naar de Eurogroep van 9 maart  een nieuwe tekst met verduidelijkingen van de regeringsplannen naar de Eurogroep. Daarin is geen sprake van meer BTW-inkomsten en privatiseringen [3], wat evenwel van de Griekse regering verwacht werd na de voorbije besprekingen. De voorstellen gaan over de vorming van een begrotingsraad en betere voorbereiding van de begroting, strijd tegen de fiscale fraude en een pragmatische aanpak van achterstallige belastingen, verbetering van de dienstverlening in de openbare sector  en tot slot, het boegbeeld van het ‘Thessaloniki-programma‘: maatregelen (ten bedrage van 200 miljoen €) ter bestrijding van de humanitaire crisis.  Bij dit laatste punt wordt vermeld:

  • een voedselprogramma voor 300.000 arme gezinnen, a rato van 100 € per maand;
  • elektriciteit voor achterstallige betalers die van het net zijn afgekoppeld;
  • huurondersteuning voor 30.000 gezinnen.

Grote beslissingen moeten maandag niet verwacht worden;  Varoufakis tekst zou ook  te laat verstuurd zijn om maandag besproken te kunnen worden.  Maar misschien wordt wel iets duidelijker of Athene de illusies in een minnelijke schikking met de EU aan het verliezen is. (hm)

Toegevoegd op 9 maart: interessant om te lezen hoe iemand als Bruno Tersago, die het allemaal van dichtbij meemaakt, tegen de voorgestelde maatregelen aankijkt: De eerste concrete voorstellen van de regering Tsipras.


[1] Griekenland betaalde gisteren (6 maart) een leningschijf van 300 miljoen € terug aan het IMF.

[2] Met het QE-programma wordt elke maand tot 60 miljard € in het Europees financieel systeem gepompt om de economische recessie te bestrijden, maar een land dat 25% van zijn BBP verloor kan er niet aan deelnemen. Van absurditeiten gesproken …

[3] Er is wel een hoofdstukje ‘privatiseringen’, en dat handelt over … de verkoop van licenties voor online gaming.  Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem zal misschien een kramp krijgen die op lachen lijkt.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk