Komende evenementen

Wereld Sociaal Forum voor actieve solidariteit met de Grieken

In de Tunesische hoofdstad Tunis had van 24 tot 29 maart het veertiende Wereld Sociaal Forum (WSF) plaats. Tienduizenden activisten van over de hele wereld kwamen er bijeen om te werken aan alternatieven voor het huidig neoliberaal beleid, waarvan het Wereld Economisch Forum van Davos het zinnebeeld is. Gezien de grote verscheidenheid van de deelnemers is het zoeken naar gemeenschappelijke standpunten en doelstellingen, zogenaamde “convergenties”, één van de belangrijke bekommernissen van het WSF.

Ook het asociale Europese bezuinigingsbeleid was een van de thema’s, en het verzet van de Grieken tegen dit beleid nam daarin natuurlijk een centrale plaats in. Daarover werd een concreet actieplan voorgesteld, dat we hieronder in Nederlandse vertaling weergeven.

 

 

Voor een ander Europa – Nu is het tijd om te handelen!

De Convergentievergadering van 28 maart op het Wereld Sociaal Forum in Tunis betuigt haar solidariteit met de strijd van het Griekse volk tegen de bezuinigingspolitiek, voor democratie, sociale verandering en een ander Europa.

De Vergadering is ervan overtuigd dat zowel de Griekse als de Europese sociale bewegingen een essentiële rol moeten spelen, en dat ze tijdens de komende weken actie moeten ondernemen als verzet tegen de chantage van de Europese instellingen tegen de Griekse regering en het Griekse volk.

In overeenstemming met de verklaring van de Duitse vakbonden “Griekenland na de verkiezingen – Geen bedreiging maar een kans voor Europa” en de verklaring van de Algemene Vergadering van Altersummit “Geef Griekenland een kans”die gesteund wordt door talloze Europese netwerken, stelt deze Vergadering van het Wereld Sociaal Forum aan alle vakbonden, sociale en politieke organisaties voor om:

  • op 1 mei overal in Europa solidariteit te betuigen met het Griekse volk, en om delegaties te sturen naar de Eén Mei-betogingen in Athene;
  • op 2 mei bijeen te komen om te discussiëren en te beslissen over gemeenschappelijke solidariteitsacties;
  • midden juni actief deel te nemen aan het festival “Solidarity for All”, zodat het een grote mobilisatie wordt van de basisbewegingen in heel Europa ter ondersteuning van het Griekse volk;
  • op te roepen voor een Europese week in juni van gedecentraliseerde acties tegen de bezuinigingspolitiek en in solidariteit met het Griekse volk (een preciezere datum zal afhangen van het verloop van de onderhandelingen tussen Griekenland en de Europese instellingen);
  • deel te nemen aan een Europese burgerbijeenkomst over de schulden, tijdens de herfst in een grote Europese stad (buiten Griekenland);
  • en deel te nemen aan een groot sociaal en politiek evenement tijdens de herfst in Athene.

De toekomst van de Europese volkeren is verbonden met de toekomst van het Griekse volk. Samen zullen we een ander Europa uitbouwen! Nu is het tijd om te handelen!

De Convergentievergadering roept ook de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum op om zich actief in te schakelen in de solidariteit met het Griekse volk, hun bewegingen en hun regering, door hun communicatiekanalen te gebruiken om informatie te verspreiden, en zo de mobilisatie op wereldschaal te helpen.

In dit verband steunen we het voorstel om tijdens het eerste semester van 2016 in Athene een strategisch seminarie te organiseren met de leden van de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum, de Europese netwerken en internationale sociale actoren en bewegingen.

Tunis, 28 maart 2015

 

Reacties plaatsen niet mogelijk