Komende evenementen

Het museum van de Europese propaganda

Het ‘Huis van de Europese geschiedenis’ in Brussel is een initiatief van het Europees Parlement. Sinds zijn opening in 2017 passeerden er in het museum een half miljoen bezoekers. Maar hoe stelt het Europa van de EU zich daar voor aan de bezoeker? Het etiket ‘fake news’, waarmee de EU nogal vlot omspringt, heeft blijkbaar ook een historische versie, ‘fake history’. Jean-Baptiste Malet noteerde zijn indrukken voor Le Monde Diplomatique.

Europese stoelendans in Ankara

Wie is de onbeschoftste president: Erdoğan of Michel? Misschien kennen we nooit de achtergrond van het ‘stoelendansincident’, maar we kennen wel de reden voor het bezoek van von der Leyen en Michel aan Erdoğan. En daar past een ander adjectief bij: politieke onbeschaamdheid. Het ging immers over de prijsafspraak om vluchtelingen buiten de EU te houden.

PETITIE tegen het Energiecharterverdrag

Het Energiecharterverdrag is een enorm obstakel voor iedere klimaatpolitiek We moeten NU uit dit monsterverdrag stappen TEKEN DE PETITIE     Kort samengevat is het Energiecharterverdrag een internationale overeenkomst die…

Italië: Mario Draghi is het probleem, niet de oplossing

Mario Draghi, de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank en de nieuwe premier van Italië, wordt alom de hemel ingeprezen als de oplossing van de problemen van het land Maar waarom zou de vleesgeworden incarnatie van het neoliberalisme de oplossing zijn, vraagt Thomas Fazi zich af.

EU drijft uit elkaar

Stilaan komt de kat op de koord: voor wat hoort wat. Als de EU de lidstaten (veel te laat) ‘steunt’ om de coronacrisis te boven te komen moet daarvoor iets in de plaats komen. Niet onverwacht zijn het neoliberale hervormingen.

Zeg niet dat we niet gewaarschuwd waren…

Het coronavirus was geen echte verrassing voor deskundigen, en beleidsinstanties waren gewaarschuwd voor de mogelijke catastrofale gevolgen. Maar als de Wereldgezondheidsorganisatie om 676 miljoen $ bedelt krijgt ze … 15 miljoen. Ideale gelegenheid voor filantropie-kapitalisten als Bill Gates om hun agenda op te dringen.

Twee standpunten over de financiering van de coronacrisis

De financiering van de crisisuitgaven in tijden van corona, en de bestrijding van de recessie die erop volgt, wordt (hopelijk) de inzet van verhitte klassenstrijd, in de llidstaten van de EU en op EU-vlak zelf. Hierbij twee uiteenlopende standpunten over die financiering van geëngageerde economen en academici.

Kiezen tussen leven of levensonderhoud?

De coronapandemie bedreigt levens, maar de bestrijding ervan bedreigt heel wat mensen in hun levensonderhoud. Een economische blik door Michael Roberts op dit soort ‘onmogelijke’ afweging, waarbij vragen over de finaliteit van het kapitalistisch productieapparaat niet uit de weg gegaan worden.