Komende evenementen

Duitse vakbond ver.di tegen begrotingsverdrag

16 juni 2012 – De Duitse koepel van dienstenbonden ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, aangesloten bij DGB) richtte op 11 juni een brief naar alle afgevaardigden in de Bundestag (Duits parlement), met de oproep het Begrotingsverdrag niet goed te keuren. Dit verdrag, goedgekeurd door 25 van de 27 EU-landen en nu in het stadium van de ratificatie door de parlementen, wil onder andere een ‘gouden regel’ in de nationale wetgeving laten opnemen die de budgetaire politiek in het geval van begrotingstekortenĀ  aan de parlementaire bevoegdheid onttrekt.Ā  De goedkeuring van dit verdrag zou ook een voorwaarde zijn om Europese financiĆ«le steun te kunnen krijgen. Met andere woorden: een verdrag op maat van de monetaire obsessie van Merkel & Co. De Bundestag stemt waarschijnlijk op 29 juni over dit verdrag. Voor de goedkeuring is een tweederdemeerderheid nodig, die Merkel enkel kan bereiken door steun van de oppositie.

Het is dan ook van grote betekenis dat een Duitse vakbond, met meer dan twee miljoen leden na IG Metall de tweede grootste in de Bondsrepubliek, zich verzet tegen een politiek die niet alleen door de Duitse elites verdedigd wordt. In de argumentatie wijst ver.di erop dat het verdrag nog verder gaat dan de ‘schuldenrem’ die Duitsland invoerde; ze gaat meteen in na de ratificatie terwijl de Duitse Schuldenbremse pas in 2016 voor de bondsrepubliek en in 2020 voor de LƤnder in voege treedt. Het begrotingsverdrag zou ook voor de gemeenten implicaties hebben. Het is ook een aanfluiting van de democratie, betoogt ver.di, omdat het ‘koningsrecht’ van een parlement, nl. over de begroting te kunnen beslissen, onder de mat wordt geveegd. De bond wijst er ook op dat de staatsschulden in de EU toegenomen zijn ten gevolge van de reddingsoperaties voor de banken, en dat de EU voor het herstel van het budgettair evenwicht expliciet de uitgaven viseert (in plaats van gepaste belastingsmaatregelen op de kapitaalkrachtigen), waardoor de welvaartstaat in gevaar komt.

ACV, ABVV, FNV: kunnen jullie achterblijven bij de Duitse collega’s?

(hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk