Recente artikels

Top EU-China werd “succes”

De relaties tussen De Verenigde Staten, China en de Europese Unie hebben iets van een problematische ‘driehoeksverhouding’, maar het is eigenlijk nog wat complexer. De lidstaten van de EU hebben uiteenlopende belangen, en burgers en multinationals hebben dat nog veel meer…

Het Europees programma van de PVDA/PTB

De Belgische PVDA/PTB trekt naar de Europese verkiezingen met een kritische analyse van de Europese Unie en een strijdprogramma om het neoliberale Europa te bekampen. De Belgische kiezer kan niet langer zeggen dat het politieke spectrum alleen donkerbruin en schakeringen van grijs vertoont…

Kan de EU democratischer worden?

Talloze verkiezingsprogramma’s roepen op tot het democratiseren van de EU, maar slechts zelden wordt de vraag gesteld waaróm de EU niet of onvoldoende democratisch is. Is de inrichting van de EU misschien niet juist bedoeld om de democratie uit te sluiten? En is de drang tot verdergaande centralisering en federalisering wel verenigbaar met een levensvatbare democratie?

In de aanloop naar de Europese verkiezingen – Deel 6: Links in de EU

Hoe staan linkse partijen ervoor, enkele maanden voor de Europese verkiezingen? Rechts lijkt de wind in de zeilen te hebben, maar links heeft moeite om zelfs maar de koers duidelijk te maken. Een zeer geïnformeerde uitleg door onze Duitse gastauteur Klaus Dräger.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen – Deel 5: Wie investeert in welke toekomst?

De globale financiële crisis en de daaropvolgende eurocrisis zetten een domper op de reeds amechtige economische investeringen in Europa. Zowel de Europese Commissie als de Europese Centrale Bank probeerden hier iets aan te doen. Maar deze initiatieven dragen het stempel van de EU: de markt voor alles! Met alle gevolgen vandien …

De EU militariseert verder: het Verdrag van Aken

Een maand geleden ondertekenden Macron en Merkel in Aken een verdrag dat een herbevestiging moet zijn van de ‘Duits-Franse as’ in Europa. Behalve de public relations oefening van twee Europese leiders op hun retour houdt het Verdrag van Aken echter ook een veel zorgwekkender streven in: de verdere militarisering van de EU. Gerrit Zeilemaker toont aan dat die kwalijke evolutie populair is bij de Europese elites.

Laps, het Europees Parlement keurde weer een vrijhandels- en investeringsakkoord goed

Het Europees Parlement keurde op 13 februari een vrijhandelsakkoord goed met Singapore, en ook een daaraan gekoppeld investeringsakkoord van een soort die reeds op veel ergernis stuitte. We vroegen aan Anne-Marie Mineur, europarlementslid voor de Nederlandse SP, hoe het mogelijk is dat ook de sociaaldemocratische fractie zich grotendeels achter deze akkoorden schaarde.

Hongarije: bonden plannen nationale staking tegen Orbáns ‘slavenwet’

De uiterst rechtse regering Orbán wil de Hongaarse arbeiders tot 400 uren overwerk per jaar laten presteren, een maatregel die als de ‘slavenwet’ bestempeld wordt. De vakbonden zijn van plan hiertegen een nationale staking te organiseren.

De EU en Brexit: Project Angst

Wordt Brexit werkelijk het armageddon zoals het alom voorgesteld wordt? Misschien moet een en ander wel in perspectief gezien worden.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen – Deel 4: Extreemrechts in de EU

Extreemrechts versterkte zich in Europa de voorbije jaren, en zal waarschijnlijk bij de Europarlementsverkiezingen van mei die vooruitgang bevestigen. Over wie gaat het, wat is daarvan te verwachten ?