Komende evenementen

Raad van de Europese Unie of ‘Ministerraad’

De Raad van de Europese Unie, ook Raad van ministers of kortweg Raad genoemd, bestaat uit de  lidstaat-ministers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein. Men spreekt dus wel van dé Raad, maar zijn samenstelling is niet steeds dezelfde. Er zijn 10 verschillende samenstellingen: Raad Algemene zaken (meestal ministers van buitenlandse zaken), Raad buitenlandse zaken, Raad concurrentievermogen, Ecofin-raad (economie & financiën), Raad  justitie en binnenlandse zaken, Raad landbouw en visserij, Raad milieu, Raad onderwijs, jeugd en cultuur, Raad vervoer, telecom en energie, en tenslotte de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken.

De Raad is betrokken in zowat alle EU-wetgeving.  Deze komt tot stand door een voorstel van de Europese Commissie, dat dan (in het geval van de ‘medebeslissing’) moet goedgekeurd worden door de Raad én het Europees Parlement. In andere  gevallen kan de Raad zonder het Europees parlement beslissen.

De Raad van de Europese Unie mag niet verward worden met de Europese Raad, bestaande uit regerings- en/of  staatsleiders; hun bijeenkomsten worden vaak ‘top’ genoemd en krijgen – in tegenstelling tot de vergaderingen van de Raad van ministers – meestal nogal wat media-aandacht.

Nog iets anders is de Raad van Europa.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk