Komende evenementen

Subsidiariteit

Subsidiariteit is het principe dat politieke beslissingen op het gepaste niveau moeten genomen worden: op stedelijk niveau als het kan, zoniet op provinciaal, gewestelijk, nationaal, Europees of mondiaal niveau. In de EU-context betekent het de afbakening van materies waarover de lidstaten dan wel de EU beslist. Dit lijkt een zeer eenvoudig en  gezond principe (“zo dicht mogelijk bij de burger staan”), maar het selectief gebruik dat er vaak van gemaakt wordt is allesbehalve onschuldig. De belasting op bedrijven (vennootschapsbelasting)in de EU  wordt helemaal aan de lidstaten overgelaten, wat tot perverse fiscale concurrentie leidt; het Europese niveau zou hier het aangewezene zijn. Anderzijds legde de EU de liberalisering van het spoor en zoveel andere diensten op, terwijl een land best zelf kan bepalen hoe deze diensten georganiseerd worden.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk