Komende evenementen

Belgisch middenveld: Eerst de noodtoestand aanpakken… en daarna de toekomst heruitvinden

Het sociaal middenveld in Franstalig België steunt de drastische maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, maar wil vooral dat er conclusies getrokken worden. De bezuinigingen van de voorbije jaren komen nu pijnlijk aan de oppervlakte. Er kan geen sprake van zijn om na de crisis “in de dolle kapitalistische wedloop te stappen die ons naar de afgrond leidt.”

Patenten tegen patiënten

There is no business like crisis business, denken sommige bedrijven, zoals het Amerikaanse Gilead. Het heeft misschien de basis van een veelbelovend medicijn tegen CORVID-19, maar lijkt vooral van plan daar grof geld uit te slaan. Tientallen organisaties wereldwijd eisen in een open brief dat alle kennis over het virus en de bestrijding ervan publiek wordt gemaakt.

Drie vragen over: wat na de pandemie?

Het bestrijden van het coronavirus brengt onvermijdelijk een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen met zich. Het is belangrijk nu reeds over de gevolgen hiervan na te denken zodat corona niet de bron wordt van ander maatschappelijk onheil, aldus de Spaanse politoloog Jordi Muñoz.

Europese gezondheidszorg kapotbespaard door neoliberaal beleid

Een adequaat gezondheidssysteem in stand houden past niet in het neoliberale denkkader van de Europese Unie. Tot dat … , ja tot dat er duizenden doden vallen en de neoliberale economie zelf in het gedrang komt. Een overzicht door Gerrit Zeilemaker van de destructies die de EU zelf aanrichtte in wat nu onze redplank moet worden.

EU: onzichtbaar in de crisis

Zoals het klimaat stoort een virus zich niet aan grenzen. Toch blijkt de ‘supranationale’ Europese Unie geen rol van betekenis te spelen bij de strijd tegen Covid-19. Nationale staten voorbijgestreefd door de globalisering? De feiten bewijzen het tegendeel, zegt de Duitse auteur en activist Peter Wahl.

De aanpak van het coronavirus: een rondgang in Scandinavië

Als het ernstig wordt moeten zelfs de meest neoliberale regimes de ‘markt’ gedeeltelijk buiten spel zetten. Met hun ‘groepsimmuniteit-aanpak’ van het coronavirus probeerden de regeringen in Nederland en Groot-Brittannië hieraan te ontkomen, maar (gelukkig) lijken ze zich de onhoudbaarheid daarvan te realiseren. Ook Zweden dacht het virus te slim af te zijn door het zich te laten verspreiden, maar speelde daarmee cavalier seul in Scandinavië.

Van Charlie naar Aalst: lachen met alles?

Na de islamitische terreuraanslagen tegen Charlie-Hebdo (2015) betoogden de Europese en wereldleiders – Benjamin Netanyahu incluis – in Parijs, ter verdediging van de ‘vrije meningsuiting’: Je suis Charlie! De Israelische regering wilde dit jaar anderzijds het carnaval van Aalst verbieden wegens de Joodse stereotypen die erin voorkwamen. Een interessant oordeel daarover door Henri Goldman, lid van de Unie van Progressieve Joden van België.

Ook Raad van Europa wil Assange vrij

17 februari 2020 – Julian Assange, eventjes recapituleren. Een Australische geëngageerde journalist die in 2006 Wikileaks oprichtte, om zo publiek te maken wat overheden of private instellingen proberen geheim te…