Facebook

De Catalaanse beweging tegen de centrale staat

We hebben er weinig, te weinig, over bericht, maar de kwestie van de Catalaanse onafhankelijkheid behoort niet tot het verleden. Minder in de media, maar zeker zo interessant als Brexit ! Een evaluatie vanuit Duits-Spaanse blik.

Bolkestein herrijst: Europese Commissie wil macht over diensten

Meer dan tien jaar geleden moest de EU inbinden omdat het verzet tegen de ‘Bolkesteinrichtlijn’ té groot was. Maar daar komt de Commissie opnieuw met een voorstel voor een vérgaande liberalisering van de dienstverlening. De tijd om te reageren krimpt …

EU bedreigt gemeentelijke democratie – Dringend verzet vereist

Als het van de Europese Commissie afhangt zouden gemeentebesturen al hun initiatieven i.v.m. diensten ter goedkeuring moeten voorleggen aan Brussel. Een onaanvaardbare bedreiging van de lokale democratie! Hierbij een oproep aan organisaties en gemeentebesturen om zich tegen deze machtsgreep te verzetten.

De crisis in Italië: noch de Europese Unie noch een racistische nationale soevereiniteit zijn de oplossing

De Europese elites zijn er goed in geslaagd Griekenland onder de knoet te krijgen, maar de politieke crisis in Italië is een ander paar mouwen. Bovendien staat ook de Spaanse regering op springen, vermolmd door corruptieschandalen. Het Europese bouwsel kraakt in zijn zuidflank, maar voor de linkse krachten is er weinig reden tot victorie kraaien, want uiterst rechtse demagogen dreigen de vruchten te plukken.

Het Europa van Martin Schulz, een gruwelkamer voor werknemers

In Duitsland zijn het toch niet de liberalen en groenen die een coalitie gaan vormen met Merkels CDU/CSU, maar de sociaaldemocraten. Maar wie SPD-voorzitter Schulz bezig zag als Europarlementsvoorzitter ziet geen koerswijziging in het verschiet weg van het neoliberaal arbeidsmarktbeleid, Een scherpe analyse uit de kritische pen van Norbert Häring.

EU wil overheidsinitiatief volledig nekken

“Institutionaliseren van de Troika”, zo werd het voornemen van de EU genoemd om overheidsinvesteringen in de lidstaten zo goed als onmogelijk te maken. U wist hier niet van? Dat was ook de bedoeling van de EU…

Het Europees Hof van Justitie: een onpartijdige arbiter?

Ongeblinddoekt legde David Baele het Europees Hof van Justitie op de weegschaal. Het Hof werd veel te licht bevonden, de weegschaal is volledig kapot.

Italiaans referendum met Europese draagwijdte

Italië houdt op 4 december een referendum over een wijziging van de instellingen, maar daar zit veel meer aan vast dan men zou denken.