Komende evenementen

30 jaar Europese interne markt, so what?

De EU viert dit jaar de dertigste verjaardag van de ‘interne markt’. Een groot succes, jubelt Brussel, en de ondernemerswereld zal dit niet ontkennen. Hoe de bedrijfslobbys hun stempel drukken op die interne markt toont een studie van het lobbyobservatorium CEO. Een samenvatting van hun bevindingen.

Occult gezelschap doet bedrijfsvriendelijke preselectie van Europese wetgeving  

Een haast volledig onbekend onverkozen zeskoppig gezelschap is een officieel orgaan van de Europese Unie. Het spreekt zich uit over de gepastheid van nieuwe wetgeving nog vóór ze, door de eveneens onverkozen Commissie, wordt gelanceerd. Dit gezelschap kan voorstellen afwijzen, op de lange baan schuiven of ze afzwakken, alles in functie van bedrijfsbelangen.

Europese Investeringsbank: miljarden voor bedrijfsprofiteurs

De Europese Investeringsbank (EIB) is een openbare instelling, maar het algemeen belang staat niet op haar agenda. De bank moet ophouden particuliere investeerders tevreden te stellen, en moet gezondheidszorg, onderwijs en werkelijk groene energie en openbaar vervoer centraal stellen.

Vergrijzende parlementsleden

Een extra-pensioensysteem voor europarlementsleden vertrouwde op financiële beleggingen om de royale uitbetalingen te financieren, maar kijkt nu aan op een financieel debacle waar de belastingbetaler zou kunnen voor opdraaien.

Video: Macron’s gespierde Republiek

28 maart 2023 – De Franse president Macron mag dan wel zijn pensioenhervorming doorgedrukt hebben,  overigens met middelen  (49.3) die in het geval van een ‘illiberaal’ land als dictatoriaal zouden…

Maneuvers rond artificiële intelligentie

In de Europese Unie wordt momenteel onderhandeld over een reglementering van Artificiële Intelligentie. Met deze technische ontwikkeling zijn grote commerciële belangen gemoeid, wat zich weerspiegeld in het lobbywerk van de grote spelers als Google, Microsoft, IBM of Amazon. Het is te vrezen dat de reglementering hun belangen zal behartigen, eerder dan die van jan en alleman.

EU sanctioneert Hongarije?

Mogelijke sancties van de EU tegen het ‘illiberale’ Hongarije van Viktor Orban zijn voor Frank Slegers aanleiding tot een aantal interessante bespiegelingen over de aard van de Europese constructie zelf. Geen superstaat, maar toch ook meer dan een markt. De Unie krijgt meer body, maar dit streven wordt doorkruist door de rol van de lidstaten. Dat blijkt ook uit een vergelijking van het industriebeleid in de VS en de EU.

Giorgia Meloni en de terugkeer van het fascisme in Italië

In Italië komt een extreem-rechtse regering aan de macht, met naar alle waarschijnlijkheid Giorgia Meloni als premier. Haar partij, de Fratelli d’Italia heeft haar wortels in het Italiaans fascisme. Hoe is het zover kunnen komen? Een analyse door de Britse politoloog George Newth.

%d bloggers liken dit: