Komende evenementen

Nederland: (extreem)rechts akkoord

In Nederland is er een principieel regeerakkoord tussen de extreemrechtse PVV van Geert Wilders, de liberale VVD, de Boerenpartij BBB en de partij van ex-CDA-er Omtzigt NSC. De premier en de portefeuilles moeten nog aangeduid worden – wat nog een hele poos kan duren – maar zoveel is zeker: Wilders heeft zijn slag thuisgehaald. Hopen dat internationale verdragen of Europese regels dat zullen verhinderen is zeer twijfelachtig, argumenteert Frank Slegers.

Europese verkiezingen voor – nog steeds – een schijnparlement

Dit artikel draagt een steentje bij tot betere vertrouwdheid van de burger met zijn Europese instellingen. Er is het rechtstreeks verkozen Europees Parlement, maar dit heeft een aantal minder bekende trekken. Onze Duitse gastauteur Andreas Wehr weet er meer over.

Denkend aan de komende verkiezingen…

De verkiezingen komen eraan, in België wordt het zelfs een electoraal festival (Europees, regionaal, federaal, gemeentelijk en provinciaal). Wordt het ook een festival van de democratie? Hierbij de bedenkingen van een lezer.

De EU, hoeder van de vrije media ?

Er komt Europese wetgeving, bekend als EMFA, die zowel de belangen van de mediabedrijven als die van de “gebruikers van mediadiensten” moet beschermen. Ook aan het afluisteren van journalisten zou hiermee een eind moeten komen. Te mooi om waar te zijn?

Vertrouwen in de EU om uw privacy te beschermen?

Digitalisering houdt veel mogelijkheden in, maar ook grote bedreigingen. In de handen van staten kan het leiden tot massale bewaking van de bevolking en afbouw van privacy als een mensenrecht. Drie actuele Europese dossiers zijn daar getuige van.

30 jaar Europese interne markt, so what?

De EU viert dit jaar de dertigste verjaardag van de ‘interne markt’. Een groot succes, jubelt Brussel, en de ondernemerswereld zal dit niet ontkennen. Hoe de bedrijfslobbys hun stempel drukken op die interne markt toont een studie van het lobbyobservatorium CEO. Een samenvatting van hun bevindingen.

Occult gezelschap doet bedrijfsvriendelijke preselectie van Europese wetgeving  

Een haast volledig onbekend onverkozen zeskoppig gezelschap is een officieel orgaan van de Europese Unie. Het spreekt zich uit over de gepastheid van nieuwe wetgeving nog vóór ze, door de eveneens onverkozen Commissie, wordt gelanceerd. Dit gezelschap kan voorstellen afwijzen, op de lange baan schuiven of ze afzwakken, alles in functie van bedrijfsbelangen.

Europese Investeringsbank: miljarden voor bedrijfsprofiteurs

De Europese Investeringsbank (EIB) is een openbare instelling, maar het algemeen belang staat niet op haar agenda. De bank moet ophouden particuliere investeerders tevreden te stellen, en moet gezondheidszorg, onderwijs en werkelijk groene energie en openbaar vervoer centraal stellen.