Komende evenementen

De ziel van de SPD

17 december 2021 – Verre van mij om de verslagen van partijcongressen van begin tot eind te lezen, laat staan dat van de Duitse SPD. Maar dat deed de steeds…

Interview met Marc Botenga, europarlementslid voor PVDA/PTB

Bij de Europese verkiezingen van 2019 werd voor de eerste maal een linkse Belgische kandidaat verkozen: Marc Botenga van de PVDA/PTB. Sindsdien zetelt hij samen met 38 andere leden van de Europese linkse fractie GUE/NGL in het Europees Parlement. Ander Europa vroeg hem naar zijn bevindingen, en peilde naar zijn visie op een aantal problemen binnen Europees links.

De verkiezingsnederlaag van Die Linke

Bij de Duitse Bondsdagverkiezingen van 26 september verloor Die Linke de helft van haar kiezers en houdt op het nippertje nog een parlementsfractie over. Wat is er fout gegaan? Was het een slechte campagne? Of zijn er diepere oorzaken waaraan in de toekomst moet verholpen worden? Er is in ieder geval heel wat inbreng in deze belangrijke discussie, die ook relevant is voor links elders in Europa.

Duitse vredesactivisten: Het debacle van Die Linke was voorspelbaar

De nederlaag van Die Linke bij de Duitse parlementsverkiezingen van 26 september geeft aanleiding tot heel wat commentaren. Hierbij alvast het standpunt van enkele vooraanstaande Duitse vredesactivisten.

De Duitse parlementsverkiezingen 2021

Duitsland koos een nieuw parlement, en er komt ook een nieuwe kanselier, ter opvolging van Angela Merkel. Maar niets laat voorzien dat het beleid ook over een andere boeg gegooid zal worden.

Wat hebben Duitse partijen in petto voor de werknemers?

Op 26 september zijn er in Duitsland verkiezingen voor de Bundestag. Wat stellen de partijen er voor in verband met arbeidsvoorwaarden en lonen? Dat interesseert ook de rest van Europa, gezien de leidende rol van Duitsland in de EU.

Jeremy Corbyn heeft de bluf van het Extreme Centrum doorgeprikt

Het weldenkende Britse politieke centrum is tegen een no-deal (‘harde’) Brexit onder Boris Johnson. Maar waar het nog veel meer tegen is, is … Labourleider Jeremy Corbyn. Of waarom dat weldenkende centrum terecht het ‘extreme centrum’ genoemd kan worden.

Moeder, waarom stemmen wij?

Je verkiezingsscore verdubbelen met een programma voor een ernstige klimaatpolitiek en een duurzame energietransitie, en geen twee weken na de verkiezingen al budgetten goedkeuren voor de aanvoer van Amerikaans fracking-gas? Het kan: Duitse Groenen deden het…