J’agis, puis je réfléchis

Het Europees sanctiebeleid tegen Rusland blijkt een averechts effect te hebben: Poetins inkomsten stijgen, wat eigenlijk niet zo verwonderlijk is. Ondertussen ondervindt de Europese bevolking de gevolgen van de sancties in de vorm van onbetaalbare facturen. Een van de zovele uitingen van het ondoordacht beleid van de Europese leiders, die beginnen te vrezen dat het zich tegen hen keert.

Wat rechts is, krom is, maar is wat recht is recht?

Is meer nationale soevereiniteit afstaan aan de Europese Unie de sleutel tot betere grensoverschrijdende beslissingen? Hoe sterk staat de EU in haar conflict met Polen en Hongarije over de ‘prioriteit van het Europees recht’ ? Een meningsverschil daarover tussen Freddy De Pauw (Uitpers) en Herman Michiel (Ander Europa).

Geld, steeds bron van polemiek (2)

De oproep tot kwijtschelding van overheidsschulden in het bezit van de ECB doet allerlei vragen rijzen. Leidt dat niet tot ongecontroleerde inflatie? Bestaat er ‘gratis geld’? Komen de rijken er zo niet al te gemakkelijk van af? Hier de reacties van twee Ander Europa redacteuren.

Brexit deal: vooruitkijken is beter dan achterhoedegevechten voeren

Wat de gevolgen zullen zijn van Brexit hangt niet alleen af van de inhoud van de deal, maar ook, en vooral, van het sociaal verzet tegen het Tory-beleid. Dat is een betere optie dan zijn eieren te leggen in de mand van ‘sociaal Europa’.

MO*: Waar is (kritisch) Europa?

Een kritische commentaar op een artikel in het magazine MO* over de aanpak van de coronacrisis en haar economische gevolgen in de Europese Unie.

Geld, steeds bron van polemiek!

Geld uit het niets? Europees relanceplan zonder bijkomende staatsschulden? Kiezen tussen relance en inflatie? Over dit en nog meer hebben het Frank Slegers en Herman Michiel, redacteurs bij Ander Europa. Uiteenlopende bekommernissen, inschattingen en nadruk komen hier aan bod. Misschien wilt u er uw eigen bedenkingen aan toevoegen?

Paul Mason en Brexit

De bekende Britse journalist en auteur Paul Mason is diep ontgoocheld in de uitstap van zijn land uit de Europese Unie, maar volgens Herman Michiel is zijn gevoel van culturele verweesdheid een slechte basis om er politieke conclusies uit te trekken.

‘Europees Links’: niet goed bezig, jongens

Met de bijeenkomst van het ‘Europees forum’ in Brussel zet de Partij van Europees Links haar pogingen voort om een groot eenheidsfront van linksen, groenen, sociaaldemocraten en progressieven tot stand te brengen. Herman Michiel heeft daar zo zijn bedenkingen bij.